Samen voorop bij verduurzaming

Door Marnix Norder , 28 juni 2018

Samen voorop bij verduurzaming

Bouwbedrijven en woningcorporaties, we weten elkaar al meer dan een eeuw vanzelfsprekend te vinden. Niet alleen voor nieuwbouw, maar tegenwoordig ook voor het verduurzamen van onze woningvoorraad. Langjarige overeenkomsten zorgen ervoor dat we een bestendige werkrelatie hebben. Dat kan ook leiden tot achterover leunen, opdrachten komen toch wel weer.  

Die komen zeker. Maar de vraag is wel compleet anders dan voorheen. Huurders vragen om meer huizen en ook betaalbaar en kleiner. De hele maatschappij vraagt om duurzame, energiezuinige woningen. Daarom is innovatie keihard nodig. En daarom moeten bouwers en corporaties elkaar blijven uitdagen. Bouwers, help de corporatie met nieuwe inzichten om huizen te kunnen verduurzamen. En corporaties, zoek elkaar op om eensgezind massa te maken en innovatie bij bouwers ook echt van de grond te krijgen.

Dus bouwers en installateurs, uw baanbrekende oplossingen voor slimmere, snellere en goedkopere verduurzaming zijn meer dan welkom. De noodzakelijke innovatie in de bouw gaat echter te langzaam, waardoor kosten hoog blijven en de productie achterblijft. Corporaties organiseren challenges om de markt uit te dagen en innovatie aan te jagen. Maar waarom komt de bouwsector daar zelf niet mee? Hierop kom ik in een volgende column nog eens terug.

Hoe corporaties hun woningen kunnen verduurzamen, hebben zij zelf in kaart gebracht. Onze route naar gasloze en CO2-neutrale woningen in 2050 is duidelijk: via nul-op-de-meter, isolatie binnen of buiten de schil of maximale isolatie met zonnepalen. Daarover praten we met gemeenten, huurders, andere verhuurders, huiseigenaren, netbeheerders en bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven. Onze opgave is gigantisch: 2,1 miljoen sociale huurwoningen.

Het bedrag dat gemoeid is met deze operatie, is ook gigantisch: meer dan 100 miljard euro. Dat geld hebben we niet, zo simpel is het. Want we willen ook nieuwe woningen blijven bouwen en huren betaalbaar houden. Dus kijk ik ook nadrukkelijk naar het kabinet, dat vooralsnog wel groen praat maar niet groen doet. Steeds meer verhuurderheffing. Steeds meer vennootschapsbelasting, terwijl corporaties een maatschappelijke taak hebben. En een compleet onlogische extra belasting, ATAD, die helemaal niet is bedoeld voor corporaties. Vier maanden huur van bewoners – zo’n 5 miljard euro – gaat daarmee binnen drie jaar rechtstreeks naar de schatkist. Laat ons dit geld besteden aan nieuwbouw en verduurzaming.

Bij de Bouwagenda en aan de klimaattafel komen allerlei organisaties uit de vastgoedsector elkaar tegen. Om met elkaar afspraken te maken over verduurzaming en de financiĆ«le mogelijkheden. Of onmogelijkheden. Woningcorporaties zijn koploper in verduurzamen en daar ben ik trots op. Die positie kost ook geld; wij vinden het wiel uit voor de rest, maar wat mij betreft niet met de portemonnee van mensen met de laagste inkomens. Daar moet dus iets tegenover staan. Halveer de verhuurderheffing, stel corporaties vrij van vennootschapsbelasting en schrap ATAD. Alleen kunnen corporaties het niet, we hebben alle betrokken partijen daarbij nodig. Bouwers en politiek voorop.  
Over de auteur

Marnix Norder

Voorzitter van Aedes