Zwiep Vermeulen: 'We willen een vitaal en actief bedrijf zijn.'

Door Redactie, 03 juli 2018

Zwiep Vermeulen: 'We willen een vitaal en actief bedrijf zijn.'

Ruim de helft van je vacatures invullen door een open dag te organiseren. Zo simpel? Ja, eigenlijk wel. Het typeert de aanpak van Zwiep Vermeulen, commercieel directeur van de Vermeulen Groep uit Hazerswoude: creatief ontwikkelen, strak organiseren en vervolgens flexibel uitvoeren.

Vermeulen huivert nog als hij aan die open dag terugdenkt. “Het was zó koud! De koudste zaterdag met gevoelstemperaturen van min twaalf. We hadden een roadshow gemaakt, waarin we al ons materieel werkend presenteerden. Ondanks de kou kwamen er ruim 500 mensen uit de regio kijken naar wat wij zoal doen. Dat vond ik zo fantastisch. We hebben de gasten met warme chocomel en vervoer met  taxibusjes naar hun parkeerplaatsen extra verwend. Een paar maanden later zien we dat we zo’n 13 à
14 mensen hebben aangenomen die op die dag waren geweest. Ze hebben al ons materieel en de opstallen gezien, maar ook hoe wij werken en met elkaar omgaan. Dat geeft bij mensen toch de doorslag om voor ons te kiezen.”

De Vermeulen Groep viert in april 2019 haar 45-jarig bestaan. Het familiebedrijf profileert zich als allround opdrachtnemer voor onderhoud en beheer van infrastructuur en openbare ruimte. Opdrachtgevers zijn onder andere het Rijk, de Provincie, Gemeentelijke overheden en B2Borganisaties. In de praktijk komt het neer op het onderhoud van (snel)wegen, deze wegen vrij maken bij ongelukken of vorst, onderhoud van openbaar groen en verkeerstechniek. Dat is vooral in de regio Haaglanden, maar Vermeulen werkt verder landelijk. Drie Vermeulens (broer Albert, zus Elizabeth en Zwiep) vormen de directie van het bedrijf met 180 vaste medewerkers en voor seizoenpieken is er een flexibele schil van zo’n 100 mensen.

Vermeulen: “We sluiten veel integrale contracten met Rijkswaterstaat (RWS) voor een periode van maximaal vijf jaar. Om effectief te kunnen samenwerken, beoordelen we elkaars prestaties ook. Wij scoren bijna een negen op de schaal van tien, maar we blijven streven naar verbeteringen. Het is heel goed om te zien hoe RWS positief reageert op onze feedback. Zo werk je samen permanent naar betere prestaties.” Vermeulen kwam dankzij deze contracten redelijk ongeschonden uit de crisis. “Wegen zijn onderdeel van het economisch verkeer en dus blijft dat werk wel doorlopen, maar we hebben wel te maken gehad met bezuinigingen. Het achterstallig onderhoud wordt nu weer ingelopen.”

Over andere aanbestedingen is Vermeulen zorgelijker. “Ik heb dat laatst nog eens bij onze Provincie aangekaart: het is voor ons als groot mkb-bedrijf lastig mee te doen aan openbare aanbestedingen. Zelfs als specialist is het soms bijna onmogelijk om aan alle eisen te voldoen. Ik kreeg groot gelijk, maar of hier verder iets mee wordt gedaan? De rol van onderaannemer past ons minder, want dan kunnen we veel minder toegevoegde waarde leveren dan we in huis hebben. Dat willen we niet.”

Mede om de positie van kleine en middelgrote bedrijven in Bouwend Nederland te versterken, is Vermeulen onlangs ingegaan op de uitnodiging om tot het algemeen bestuur toe te treden. “Wij nemen als bedrijf bewust deel aan veel commissies en werkgroepen. Niet alleen als directieleden, maar ook vanuit ons management. Natuurlijk doen we dat ook om nauw betrokken te kunnen zijn, maar ik vind ook dat de infra een steviger geluid mag laten horen. De nadruk ligt, ook bij Bouwend Nederland, vooral op ontwikkeling en bouw en dan komt de infra er nog eens achteraan. Met onze inbreng willen we de stem vanuit onze vakgroep beter laten horen.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat hoog in het vaandel van de Vermeulen Groep. Het familiebedrijf sponsort zowel lokale als nationale projecten. Vermeulen hierover: “We zijn zelf een sportieve familie en dan komt het sponsoren van een tennis- of voetbalvereniging al snel langs. Bij de Leiden Marathon verzorgen we al jaren de afzettingen en in 2019 zijn we voor het eerst hoofdsponsor. Daar hebben we wel even over moeten nadenken, hoor. Maar we willen een actief en vitaal bedrijf zijn. Onze mensen hebben te maken met zwaar werk, stress, lange dagen, onregelmatigheid. Daarom stimuleren we ontspanning en sportiviteit. En dat werkt, want aan zo’n marathon en de bijbehorende wandeltocht doen steeds meer enthousiaste medewerkers mee. Daar ben ik als werkgever hartstikke trots op.”

Zwiep Vermeulen kijkt naar voren: “Op een congres over gladheidsbestrijding liep ik tegen iemand van TNO aan. We zijn nu met partijen in gesprek of we gladheidsbestrijding deels kunnen robotiseren. We denken daarbij aan een zelfrijdende strooiwagen of aan een robot die bijvoorbeeld een busbaan strooit. Het is zwaar en vermoeiend werk voor onze medewerkers en een robot wordt niet moe.”


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE