BWI dreigt uit Amsterdam te verdwijnen. Wie moet straks de bouwproductie realiseren?

Door Jan Overtoom , 04 juli 2018

BWI dreigt uit Amsterdam te verdwijnen. Wie moet straks de bouwproductie realiseren?

Bouwend Amsterdam heeft actie ondernomen om het mogelijk schrappen van het profiel Bouwen, Wonen en Interieur in Amsterdam te voorkomen.

De instroom van vakbekwaam personeel in de bouwsector dreigt in Amsterdam op te drogen. Onlangs hebben de Amsterdamse bouwers daarover al aan de bel getrokken: http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/13050352/instroom-in-amsterdam-dreigt-op-te-drogen.

In twee brieven aan de besturen van de OSVO en de VOvA is uiteengezet welke catastrofale gevolgen het schrappen van de twee BWI-opleidingen voor de bouwarbeidsmarkt zal hebben.

Terwijl de bouwproductie in Amsterdam alleen maar stijgt door de toegenomen woningbouw en de verduurzaming van de woningvoorraad, dreigt de opleiding van vakmensen op te drogen. Dit zal gevolgen hebben voor de ambitieuze plannen van het nieuwe college in Amsterdam zoals beschreven in het collegeakkoord “Een nieuwe lente een nieuw geluid.”
In het akkoord staat dat het college zich ook wil inzetten voor een betere aansluiting van het technisch onderwijs op het vervolgonderwijs. In de contacten die Bouwend Amsterdam met de wethouders heeft zal hier dan ook aandacht voor worden gevraagd.

Bijlagen:
- Brief aan OSVO
- Brief aan VOvA


ONDERWIJS EN OPLEIDING INSTROOM

Over de auteur

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord van Bouwend Nederland