Bouwend Nederland brengt beloften gemeenten in kaart

Door Dennis Mollet , 05 juli 2018

Bouwend Nederland brengt beloften gemeenten in kaart

Inmiddels zijn een groot deel van de coalitieakkoorden in de regio beschikbaar. Reden voor Bouwend Nederland om deze eens goed onder de loep te nemen en te bekijken welke bouw & infra onderwerpen aandacht hebben voor de periode tot 2022.

Voor de onderwerpen waar wel aandacht voor is zal het gesprek worden gevoerd over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven. Helaas zijn er ook thema’s die onderbelicht zijn, hier zal gerichte vervolg lobby op plaats vinden.
Opvallend is dat er nagenoeg geen aandacht bestaat voor het aardgas-vrij bouwen en de afspraken die de gemeente daarover met de netbeheerders dient te maken. Reden te meer om hier bij zowel de komende Masterclasses als tijdens de gemeentelijke Bouw- en infra overleggen op in te zetten.

Klik hier voor de ruwe analyse van Brabant en hier voor de bijbehorende presentatie. Hiervoor dient u in te loggen of anders kunt u de analyse per mail bij ondergetekende opvragen.

Neem voor aanvullende vragen of een verdere toelichting contact op met d.mollet@bouwendnederland.nl


MARKT

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid