SP: draai voorgenomen bezuiniging praktijkleren terug

Door Redactie, 04 juli 2018

SP: draai voorgenomen bezuiniging praktijkleren terug

Onlangs werd bekend dat het Ministerie OCW voornemens is om te bezuinigen op de BBL-leerweg. Daarnaast gaan er geruchten voor nog verdere bezuinigingen in de toekomst. Door het wegvallen van de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg staan tot 40.000 leer-werkbanen per jaar –veelal in het MKB- op de tocht. 'Een verkeerd signaal, aan bedrijfsleven en het onderwijs' stelde Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen. 

Donderdag 5 juli stemt de Tweede Kamer over een amendement van de SP om deze voorgenomen bezuiniging voor het komende schooljaar terug te draaien.

Bouwend Nederland is zeer blij met het amendement van SP-kamerleden Alkaya en Leijten. “Nadat vorige week de voorgenomen bezuiniging bekend werd, hebben we hierover direct brandmails gestuurd naar verschillende partijen” aldus Marieke van der Post van Bouwend Nederland. “Op de begroting gaat het om een bescheiden bedrag van 7 miljoen euro. Maar voor met name de MKB-bedrijven maakt de regeling net dat verschil tussen wél of géén BBL-leerling op kunnen nemen.”

Bouwend Nederland roept alle fracties in de Tweede Kamer op om voor het amendement te stemmen.


ONDERWIJS EN OPLEIDING OPLEIDERS IN DE BOUW EN INFRA

Contactpersoon bij dit bericht

Marieke van der Post

Programmamanager Onderwijs