Nieuwe afnameovereenkomst voor NOM-renovaties nu beschikbaar

Door Paul Schumacher , 05 juli 2018

Nieuwe afnameovereenkomst voor NOM-renovaties nu beschikbaar

De renovatie van huurwoningen tot nul-op-de-meter-woningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie dan gebruikelijk is. Vanuit de behoeftes in de praktijk hebben juristen van leden van Aedes en Bouwend Nederland samen met Stroomversnelling daarom een aangepaste Afnameovereenkomst ontwikkeld. Deze overeenkomst biedt bouwers en corporaties een breed gedragen en uniform kader om hun verantwoordelijkheden en afspraken bij NOM-renovaties vast te leggen.

Binnen het netwerk Stroomversnelling hebben corporaties en bouwers al langer ervaring met NOM-renovaties. Daarbij maakten zij gebruik van een door Stroomversnelling ontwikkelde modelovereenkomst. De Afnameovereenkomst is hierop gebaseerd. De juristen van Aedes en Bouwend Nederland hebben artikelen verscherpt en verduidelijkt zodat alle corporaties en bouwers met NOM-renovaties aan de slag kunnen.

De Afnameovereenkomst is bedoeld voor corporaties en bouwers die een vergaande prestatiegarantie met elkaar willen afspreken en de verantwoordelijkheid voor het ontwerp van het product bij de bouwer willen onderbrengen. Dat betekent dat beide partijen zich ervan moeten verzekeren dat ze dit aankunnen, benadrukken Jur Deckers en Dick van Werven.

Inhoud Afnameovereenkomst

De Afnameovereenkomst is het hoofddocument en omschrijft de kernafspraken tussen de verhuurder en de bouwer over de uit te voeren NOM-renovatie en de daarop volgende periode waarin de bouwer volgens afspraak ook het beheer en onderhoud uitvoert. Het is geen kant-en-klaar contract: vooral over het onderhoud, de bewoning en monitoring van de energieprestatie van de woning moeten de partijen zelf nadere afspraken maken. Naast deze overeenkomst zijn ook de Algemene Inkoopvoorwaarden en de Begrippenlijst vernieuwd.

Leeswijzer, overeenkomst en bijlagen

U kunt de leeswijzer, de overeenkomst en de bijlagen hieronder downloaden, via www.bouwendnederland.nl/afnameovereenkomst of via onze pagina met modelcontracten. Wij adviseren u altijd eerst de leeswijzer door te nemen voordat u gebruikmaakt van de afnameovereenkomst.

Document Downloaden
Leeswijzer bij de afnameovereenkomst Klik hier »
Afnameovereenkomst Klik hier »
Bijlage 1: Aanhangsel huurovereenkomst (zittende huurder) Klik hier »
Bijlage 2: Algemene leveringsvoorwaarden Klik hier »
Bijlage 3: Prestatieformulier en -garantie Klik hier »
Bijlage 4: Productspecificatielijst (grondgebonden woning) Klik hier »
Bijlage 5: Monitoringsprotocol Klik hier »
Bijlage 6: Procesafspraken Technisch beheer en onderhoud Klik hier »
Bijlage 7 zal op een later moment worden toegevoegd. Klik hier »
Bijlage 8 zal op een later moment worden toegevoegd. Klik hier »
Bijlage 9: Definitielijst Klik hier »
Bijlage 10: Gedragscode omgaan met huurders Klik hier »
Bijlage 11: Bewerkersovereenkomst Klik hier »
Bijlage 12: Prestatieoverzicht EPV-bundel Klik hier »


DUURZAAMHEID WONINGMARKT

Over de auteur

P.J.M. (Paul) Schumacher

Plaatsvervangend directeur Beleid & Vereniging