Mobiliteit in 2030, vervoer van personen en goederen in de toekomst

Door Redactie, 25 juli 2018

Mobiliteit in 2030, vervoer van personen en goederen in de toekomst

Dat er veel ontwikkelingen gaande zijn in de wereld van de mobiliteit is een understatement. Zelfrijdende auto’s, elektrisch vervoer, deelauto’s, blended gebruik van openbaar vervoer; het is er al of het komt eraan. Wat betekenen deze ontwikkelingen en hoe kunnen we daar als bouwwereld het beste op inspelen? Biedt het kansen of juist bedreigingen? Jan Jacob Beelaerts van Blokland is beleidsadviseur
Infrastructuur bij Bouwend Nederland en hij vertelt ons alles over het onderzoek dat hij momenteel laat uitvoeren.

Zowel op verjaardagsfeestjes als aan de directietafel gaat het regelmatig over de trends op het gebied van mobiliteit. Voor Jan Jacob Beelaerts van Blokland was het moment gekomen om uitgebreid onderzoek te laten doen naar de mobiliteit van de toekomst: “Ik merkte dat er veel onderwerpen langskwamen aan de gesprekstafel, maar dat ze niet met elkaar in relatie werden gebracht. Hoe verhoudt het een zich tot het ander en wat moeten wij daarvan vinden? Neem bijvoorbeeld de elektrische auto’s: moeten bouwbedrijven daar rekening mee houden en op welke manier dan?”

Hoe ontwikkelt mobiliteit zich en wat kunnen we ermee?

De Argumentenfabriek is begin dit jaar door Bouwend Nederland benaderd om het eerste deel van het onderzoek te begeleiden. In dat deel staat de vraag centraal: hoe zal mobiliteit zich ontwikkelen tot 2030? Experts uit allerlei geledingen zijn in tien bijeenkomsten bevraagd en daaruit worden nu vier toekomstscenario’s gedestilleerd. In het tweede deel wordt samen met de leden van Bouwend Nederland een antwoord gezocht op de vraag: wat vinden we van deze scenario’s en wat kunnen we hiermee als organisatie en als gehele sector?

Vier scenario's

Om te komen tot een duidelijk beeld van de toekomst zijn dus experts geraadpleegd. Zekerheden en onzekerheden zijn in kaart gebracht, zoals de bevolkingsgroei en overheidsbeleid. Binnenkort zullen de vier toekomstscenario’s die hieruit volgen gepresenteerd worden, maar Beelaerts van Blokland geeft alvast een voorproefje: “In het eerste scenario blijft alles zoals het nu is. In het tweede doen we alles tegen betaling. In het derde neemt de technologie de lead en gaat data een grotere rol spelen. En in het vierde scenario ontstaat een nieuw systeem waarbij transport gedeeld wordt.”

En nu...?

Het onderzoek is dus nog in volle gang en na de zomer zullen de scenario’s gepresenteerd en uitgebreid besproken worden met ondernemers in de sector. Beelaerts van Blokland hoopt dat dit onderzoek bedrijven alert maakt op de kansen en bedreigingen van de toekomst. “Ik adviseer bedrijven om de signalen op te pikken en tijdig in te spelen op veranderingen. Zie dit onderzoek als een cadeautje en doe er je voordeel mee!”


INFRAMARKT