Voorstel Klimaatakkoord goed startpunt voor uitwerken concrete afspraken bouwsector

Door Richard Massar , 10 juli 2018

Voorstel Klimaatakkoord goed startpunt voor uitwerken concrete afspraken bouwsector

Vandaag presenteerde voorzitter Ed Nijpels samen met de vijf voorzitters van de Sectortafels het voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. De voorstellen zijn aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

“Het klimaatdoel is haalbaar als de juiste randvoorwaarden voor onze sector en stakeholders, zoals decentrale overheden, gecreëerd worden. De voorstellen die vandaag zijn gepresenteerd zijn hiervoor een goede start”, zegt Maxime Verhagen , voorzitter Bouwend Nederland. “Cruciaal is dat het voorstel in de tweede helft van het jaar uitgewerkt wordt in concrete plannen. Drie randvoorwaarden zijn nodig. Er moet een groot kennis- en innovatieprogramma starten. Een goede balans komen tussen isoleren, energie besparen en duurzame energie opwekken. En tot slot moet het akkoord een realistische en concrete uitvoeringsagenda krijgen met aandacht voor schaalvergroting.”

Het akkoord moet dit najaar worden gesloten en vanaf 2019 uitgevoerd worden. Hiermee geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2 reductie van 49% te realiseren.

Meer weten? Kijk ook op onze themapagina www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord »


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG

Over de auteur

R. (Richard) Massar

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder

Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid