Word jij winnaar van InfraTech Innovatieprijs 2019?

Door Redactie, 11 juli 2018

Word jij winnaar van InfraTech Innovatieprijs 2019?

Een dichtbevolkt land als Nederland met zijn belangrijke doorvoerfunctie naar Europa heeft altijd al behoefte gehad aan innovatie als het gaat om het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dat vraagt om nieuwe ideeën en inzichten, die snel en op grote schaal te realiseren zijn. Bouwend Nederland en Ahoy organiseren hiervoor al jarenlang samen de InfraTech Innovatieprijs. In lijn met het beursthema moeten de ideeën Future Proof zijn! Stuur je ideeën in voor 26 september en volg de prijswinnaars van 2017 op. 

Future proof zijn betekent openstaan voor nieuwe vaardigheden. Luisteren naar een nieuwe generatie techneuten. InfraTech doet dat met de Innovatieprijs. Iedere twee jaar strijden meer dan 50 inzenders om deze titel, waarbij de trend in de afgelopen jaren laat zien dat opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds vaker samen optrekken. Maatschappelijk belang van de innovaties speelt daarbij net zo’n belangrijke rol als de pure techniek.

Met de InfraTech Innovatieprijs stimuleren wij innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Met infrastructuur in de breedste zin van het woord, denk hierbij aan vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, wegen, landuitbreidingen, industriële complexen, warmte transportleidingen, mobiliteit, smart city etc.

De categorieën waarvoor u kunt inschrijven zijn:

Product innovatie
Onder de categorie 'productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, etc.) of een nieuw product is ontwikkeld.

Proces innovatie
Onder de categorie 'procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.

Vernieuwende samenwerking
Onder de categorie 'vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave. Alle bij het project betrokken ketenpartners worden van harte uitgenodigd om gezamenlijk in te zenden en aan te geven op welke manier ieder van hen de eigen waarde toevoeging vorm en inhoud heeft gegeven.

Meld je aan!

Aanmelden voor de InfraTech Innovatieprijs kan door het inschrijfformulier vóór 26 september 2018 in te vullen. Lees in het reglement, waaraan de inzending exact moet voldoen. De winnaar ontvangt € 500 of een InfraTech promotiepakket ter waarde van € 2500.

Belangrijke data

26 september 2018   sluiting aanmeldingen
12 oktober 2018        sluiting inzendingen
7 december 2018      pitches van de genomineerden op de Bouwcampus in Delft
16 januari 2019         de uitreiking van de InfraTech Innovatieprijs

Laat je inspireren door de winnaars en genomineerden van 2017!


INFRAMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Richard Mulder

Beleidsadviseur