Brabantse wethouders wonen maken kennis met Bouwend Nederland

Door Dennis Mollet , 11 juli 2018

Brabantse wethouders wonen maken kennis met Bouwend Nederland

Volgens goede traditie organiseert Bouwend Nederland samen met de provincie een masterclass voor alle nieuwe wethouders. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met de sector en kennis te delen zodat de komende 4 jaar de juiste beslissingen worden genomen.

De primeur vond afgelopen vrijdag plaats voor de Brabantse wethouders wonen en was met een vertegenwoordiging vanuit zo'n 40 gemeenten een prachtige start.

Regiovoorzitter Hans Geertman en gedeputeerde Eric van Merrienboer wisten als gastheren een open sfeer te creëren waarbij de ervaringslessen van voormalig wethouder Frans Stienen uitstekende aanvullingen waren in de bewogen discussies gedurende deze bijeenkomst.

Vanuit de provincie Brabant werd in een duidelijke presentatie de woonopgaven voor de komende jaren weergegeven. Vervolgens volgde vanuit BNL een presentatie waarbij een duidelijk beeld werd gegeven van onderbelichte thema's in de Brabantse coalitieakkoorden. De presentaties vindt u hier.

De deelnemers gingen met elkaar het gesprek aan op drie hoofdthema's voor Brabantse gemeenten:

Verduurzaming;
Energietransitie en gebouwde omgeving vraag enorm veel aandacht maar de wijsheid van vandaag is morgen achterhaald. Hoe komen we tot de beste oplossing? Mogelijk oplossingen die zijn besproken zijn gebruik maken van reeds bestaande warmte netten, gebruik te maken van revolverend fonds ipv subsidies, blijven delen van goede en slechte voorbeelden. Inzetten van No regret maatregelen.

Flexibiliteit in woningbouwplannen;
Hoe creëren we deze flexibiliteit en zonder concessies te doen aan de kwaliteit?
Kijk naar hybride modellen rondom grondbeleid. Eindtermijnen afspreken en deze vastleggen. Beslissingen durven nemen en ook kritisch naar de eigen organisatie durven te kijken. De beste projecten zijn gebaseerd op vertrouwen en niet tot op detailniveau ingevuld. Blijf hiervoor het gesprek voeren met marktpartijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen! Transparantie aan beide zijden helpt in dit vertrouwen. Regionale afspraken kunnen in sommige gevallen prachtige oplossingen bieden. 

Huisvesting arbeidsmigranten;
Permanente tijdelijkheid als gedachtengoed. De afhankelijkheid van deze groep arbeidskrachten groeit en short stay wordt long stay. Ga er vanuit dat deze mensen de nieuwe burgers worden. Ook zorg en onderwijs regelen. Twee verschillende groepen. Blijvers en niet blijvers. Verbinding van vrij komende locaties van statushouders. Betrek de wethouders economie erbij. 

Na de zomer zullen de masterclasses infra en de masterclasses wonen in de provincies Zeeland en Limburg volgen.


WONINGMARKT

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid