BNR Bouwmeesters: klimaatplannen haalbaar?

Door Redactie Bouwmeesters , 12 juli 2018

BNR Bouwmeesters: klimaatplannen haalbaar?

r is eindelijk een Klimaatakkoord op hoofdlijnen, maar wie gaat het uitvoeren? En zijn de plannen wel haalbaar? Bouwend Nederland en Ballast Nedam bespraken de gemaakte afspraken in de laatste uitzending van Bouwmeesters voor de zomerstop. 

Te gast in de studio waren:

- Joep Rats, directeur economie van Bouwend Nederland;

- Onno Dwars, directeur Ballast Nedam.

Tijd dringt

Beide studiogasten waren tevreden over het dinsdag beklonken hoofdlijnen-voorstel. Het biedt een duidelijk punt op de horizon. Maar beiden benadrukten dat de tijd dringt om de klimaatdoelen te halen. De afspraken die nu op papier staan moeten dus snel worden geconcretiseerd. Rats: “De bouw moet het gaan uitvoeren en zorgen dat het bereikbaar wordt voor iedereen. Ook de beweging vanuit de consument-bewoner wordt heel belangrijk om die versnelling te krijgen.”

Lagere bouwkosten

In een korte reportage hamerde Sectortafel Gebouwde Omgeving-voorzitter Diederik Samson op een snelle verlaging van de bouwkosten: “De bouwers hebben daar beloftes voor gedaan, dus daar ga ik ze ook aan houden.” Met Bouwend Nederland benadrukte Samson dat verlaging van de kosten een gestructureerde grootschalige aanpak vereist: ”Grootschalige aanbestedingen via woningcorporaties kunnen daar de sleutel voor zijn.” Tweede vereiste is innovatie: “Iedereen die denkt dat dit met een troffel, kruiwagen en cementmolen kan, vergist zich. We zullen ook meer industrialisatie, standaardisatie en robotisering in de bouw moeten gaan zien, anders gaan we het niet redden.”

Ruimte voor innovatie

Samson toonde ook vertrouwen in dat de bouw het wel voor elkaar krijgt: “Veertig jaar geleden bouwden we al duizend complete huizen per dag, me dunkt dat we het nu ook kunnen. Nog een paar stappen erbij zeg ik tegen de bouwbedrijven en we gaan het redden.” Rats toonde zich tevreden met de ruimte die de bouw van Samson en de andere onderhandelaars krijgt om tot innovaties te komen die nodig zijn voor het kunnen leveren van de gevraagde grote aantallen. “Makkelijk was het niet. We hebben hard op de trom moeten slaan dat dit ook nodig is.” Dwars benadrukte ook dat de bouw klaar staat om snel

met de verduurzaming aan de slag te gaan, maar daarvoor wel zekerheid wil over dat wat nu is afgesproken echt de toekomst is. “Die druk en zekerheid moeten we met elkaar organiseren en ik denk dat Bouwend Nederland daar samen met de overheid een hele belangrijke rol in speelt.”

Handige pakketten

Rats en Dwars legden uit dat naast de grote ‘quick wins’ de bouw ook meer betaalbare ‘handige pakketten’ moet ontwikkelen voor de vele particuliere huizenbezitters die niet op stel en sprong hun woning volledig kunnen verduurzamen. Joep Rats: “Verduurzaming moet niet alleen voor de elite weggelegd zijn. We moeten niet vergeten dat de gemiddelde particuliere eigenaar heel belangrijk is in de transitie, die moet ook aan de slag kunnen.” Over of de bouw wel voldoende ‘handjes’ heeft voor al het werk toonde Rats zich niet heel bezorgd: “Er is ook een hele grote groep kleinere lokale ondernemers die staat te springen om deze kansen op te pakken.”

Luister hier naar de uitzending 
Over de auteur

Redactie Bouwmeesters