Deel B inzake aansprakelijkheid voor gebreken rond breedplaatvloeren gereed!

Door Redactie, 30 juli 2018

Deel B inzake aansprakelijkheid voor gebreken rond breedplaatvloeren gereed!

De op de themapagina Breedplaatvloeren te raadplegen ‘notitie inzake aansprakelijkheid voor gebreken rond breedplaatvloeren’ bestond tot voor kort alleen uit Deel A. In dit deel komt de vraag aan de orde wie - in de verhouding opdrachtgever / aannemer - voor problemen in verband met de toepassing van breedplaatvloeren verantwoordelijk is. Aan deel A is nu ook Deel B toegevoegd.

Klik hier voor de notitie inzake aansprakelijkheid voor gebreken rond breedplaatvloeren »

Deel B beschrijft de diverse situaties waarmee de aannemer, die jegens zijn opdrachtgever verantwoordelijk is voor gebreken, geconfronteerd kan worden, indien hij zijn verantwoordelijkheid wenst door te leggen naar andere bij de bouw betrokken partijen. Aan bod komen allereerst verschillende situaties waarin algemene voorwaarden worden gehanteerd. Er wordt daarbij ingegaan op de toepasselijkheid, vernietigbaarheid en beperking van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden. Daarnaast wordt ingegaan op de wettelijke regelingen inzake aansprakelijkheid (aard, duur en omvang) en schade. Ook de buitencontractuele aansprakelijkheid komt aan de orde. Centraal staan de relaties van de aannemer met leveranciers, onderaannemers, of opdrachtdrachtnemers (architect/constructeur). Ook wordt aandacht besteed aan derden en de overheid. Om de omvang van de notitie enigszins binnen de perken te houden, is de materie op hoofdlijnen geschetst.Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250