RWS presenteert internationale innovaties wegen en bruggen

Door Redactie, 17 augustus 2018

RWS presenteert internationale innovaties wegen en bruggen

Infravation is een internationaal innovatieprogramma van wegbeheerders uit 9 Europese landen – Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland – en daarnaast de Verenigde Staten en Israël. In het najaar van 2015 zijn negen Infravation-projecten gestart met als doel om veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen versneld toe te passen.

Toepassing

Toepassing leidt tot lagere kosten, minder verkeershinder en minder belasting voor het milieu:

 • FASSTBRIDGE en SUREBRIDGE:
  Brengen de levenscycluskosten van stalen bruggen omlaag door versterking met composieten.
 • SEEBRIDGE:
  Zet met behulp van drones een bestaande brug in een Bouw Informatie Model (BIM).
 • SHAPE:
  Monitort de sterkte van een brug met geluidsgolven.
 • ECLIPS:
  Realiseert een injectie van microstructuur in betonfase-overgangen. Dit leidt tot minder slijtage als gevolg van temperatuurschommelingen.
 • HEALROAD:
  Realiseert zelf herstellend asfalt. Staalvezels worden aan asfalt toegevoegd en verwarming met inductie leidt vrijwel tot herstel van de uitgangssituatie.
 • SEACON:
  Gebruikt zeewater in plaats van drinkwater bij de productie van beton.
 • ALTERPAVE en BIOREPAVATION:
  Zetten in op hoogwaardigere methodes voor asfaltrecycling en op milieuvriendelijkere bindmiddelen.

De projecten zijn afgerond en nu gaat het erom de oplossing in de praktijk breder te gaan toepassen. Op donderdagochtend 4 oktober van 9.00 – 13.00 uur in het Marriott Hotel aan het Weena in Rotterdam, wil RWS de resultaten graag presenteren. Als lid van Bouwend Nederland bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden

Infravation doet mee aan de Innovatie Expo. U meldt zich daarom aan voor zowel de Infravation als de Innovatie Expo. Deelname aan beide evenementen is overigens kosteloos.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u kijken op de webpagina over de Infravation van Rijkswaterstaat, de website van Infravation, of de website van de Innovation Expo 2018.


INFRAMARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Contactpersoon bij dit bericht

Tom van Eck

Accountmanager Infra Midden