Bouwend Nederland ondertekent Charter Diversiteit

Door Redactie, 30 augustus 2018

Bouwend Nederland ondertekent Charter Diversiteit

Fries Heinis, Algemeen Directeur van Bouwend Nederland, heeft donderdag 30 augustus het Charter Diversiteit ondertekend. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers uit de publieke en private sector en heeft als doel om de diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.

Het Charter Diversiteit is onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 20 landen. Inmiddels hebben meer dan 10.000 bedrijven zich erachter geschaard. De initiatiefnemers van het Charter, de Stichting van de Arbeid, zetten zich in voor meerdere dimensies van diversiteit, waaronder culturele, etnische & religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en arbeidsvermogen. Uiteindelijk gaat om het overstijgen van de verschillen om de talenten van elk individu te zien en benutten.

Diversiteit in Bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt door subsidiëring de uitvoering mogelijk.


INSTROOM