Flinke stappen gezet voor duurzame en gezonde schoolgebouwen

Door Martijn Verwoerd , 03 september 2018

Flinke stappen gezet voor duurzame en gezonde schoolgebouwen

De scholen in heel Nederland zijn weer begonnen! Het is niet meer zo heet als aan het begin van de zomervakantie, en dat is maar goed ook. De afgelopen jaren bleek uit diverse onderzoeken dat veel schoolgebouwen niet (meer) voldoen. Het is er te warm, te koud, slecht geventileerd en lawaaiig. In veel lokalen loopt de hoeveelheid CO2 gedurende de dag snel op, wat zorgt voor problemen met bijvoorbeeld concentratie of hoofdpijn. Kortom: eigenlijk niet zo’n goede plek om te werken, te leren en te spelen.

Lange termijn plan voor schoolgebouwen

Gelukkig zien steeds meer partijen het belang in van een gezond en duurzaam schoolgebouw. De onderwijsraden voor primair en voortgezet onderwijs hebben met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat de kwaliteit van onderwijshuisvesting omhoog gaat. Zo moeten gemeenten voor hun schoolgebouwen een strategisch plan maken voor de komende 16 jaar voor onderhoud en renovatie en nieuwbouw. Waar vroeger alleen budget was voor nieuwbouw en onderhoud, komt er nu ook budget voor renovatie. Hierdoor kunnen verouderde gebouwen weer up-to-date, gezond en duurzaam worden gemaakt. En in tegenstelling tot nu mogen schoolbesturen daar straks zelf ook in mee-investeren. Dat is vooral bij duurzaamheidsinvesteringen logisch, want het schoolbestuur verdient de investering terug met de besparing op de energienota. Het is nu aan het Rijk om dit vast te leggen in wetgeving. En eerlijk gezegd mag er dan ook wel wat budget bij.

Flinke stappen gemaakt

Ook op andere plekken wordt er voortgang geboekt. De afgelopen jaren was het vrijwel onmogelijk om nieuwe schoolgebouwen te realiseren binnen het gestelde budget, omdat de normvergoeding niet goed geïndexeerd werd. De VNG adviseert gemeenten daarom de normbedragen eenmalig met liefst 40% te verhogen. Het ministerie van OCW maakt actiever werk van het monitoren van de kwaliteit van schoolgebouwen. Tot slot loopt er onderzoek naar het binnenklimaat en effecten op leerprestaties, waar uiteindelijk ook uit gaat blijken welke ingrepen in het gebouw het meest effectief en kostenefficiënt is, zodat het beperkte budget optimaal kan worden ingezet.

Na jaren praten, onderzoek en getouwtrek over budget en posities lijkt het er op dat we eindelijk stappen gaan zetten. Het schoolgebouw waarin het goed leren, spelen en werken is komt eindelijk voor alle leerlingen in zicht. En zo’n gebouw verdienen onze kinderen, juffen en meesters ook!


ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG ONDERWIJS EN OPLEIDING

Over de auteur

Martijn Verwoerd

Beleidsadviseur Bouwend Nederland