40 wethouders volgen Masterclasses van Bouwend Nederland en Provincie Zuid-Holland

Door Hessel Heins-Wunderle , 05 september 2018

40 wethouders volgen Masterclasses van Bouwend Nederland en Provincie Zuid-Holland

Twee masterclasses, 1 over mobiliteit en 1 over wonen organiseert Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid voor alle nieuw aangetreden wethouders  mobiliteit en wonen in Zuid - Holland. 40 van hen maakt hiervan gebruik om direct op vlieghoogte te komen op hun portefeuille en kennis te maken met de sector en haar opgaven. Met bijdragen van o.a. Maxime Verhagen, Friso de Zeeuw, Adri Bom-Lemstra, Floor Vermeulen en experts op het terrein van aanbesteden, bouw en ontwikkeling.

Op 6 en 12 september organiseren Bouwend Nederland regio Randstad Zuid en Provincie Zuid-Holland 2 masterclasses voor wethouders mobiliteit, wonen en RO. Doel van de Masterclasses is wethouders te laten zien hoe Bouwend Nederland als partner en bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van maatschappelijke opgaven en ambities. De Masterclasses zijn een vervolg op dialoogbijeenkomsten die eerder tijdens de gemeenteraadsverkiezingencampagne georganiseerd werden.

Onder leiding van dagvoorzitter Martijn de Greve wordt ingegaan op de ambities uit de collegeakkoorden. Wat valt op? Welke door Bouwend Nederland ingebrachte standpunten zijn overgenomen?  Waar is de ambitie torenhoog en waar mag het wat meer zijn? En welke dilemma's en uitdagingen voorzien wethouders?

Maxime Verhagen brengt op 12 september de urgente woningbouwopgaven in beeld. Geholpen door Friso de Zeeuw en Jan Brugman van het programmabureau Rijswijk Buiten komen ook de dilemma's aan bod. Leendert den Heijer van BAM Wonen presenteert daarbij een sprekend voorbeeld uit de praktijk; de Tuin van Noord.

Op 6 september gaat Dennis van der Werff, regiovoorzitter Regio Randstad Zuid, in op de urgente opgaven voor de infra. Joost Fijneman laat zien hoe je innovatie uit de markt haalt en Jan Ploeger benoemt actuele mobiliteitsontwikkelingen.

Gedeputeerden Floor Vermeulen en Adri Bom-Lemstra nemen de wethouders mee in wat de Provincie doet om bereikbaarheid en plancapaciteit te vergroten en hoe ze gemeenten concreet wil ondersteunen.

Kortom, een veelbelovend programma met ruimte voor discussie en aanknopingspunten om in gemeentelijke bouw- en infraoverleggen vervolgstappen te zetten.


MARKT WONINGMARKT INFRAMARKT

Over de auteur

H.J. (Hessel) Heins-Wunderle

Regiomanager Randstad Zuid