Kom naar de themasessies van Stedelijke Transformatie op 25 september!

Door Redactie,

Kom naar de themasessies van Stedelijke Transformatie op 25 september!

Hoe verbeter je de kwaliteit van het planproces? En daarmee de kwaliteit, de haalbaarheid en de betaalbaarheid van je project.

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties kan de kwaliteit van plan onder druk komen te staan. Henk Puylaert (bureau H2Ruimte) ontwikkelde een praktische handreiking bij duurzame gebiedsontwikkeling en bespreekt aan de hand van vijf procesprincipes hoe de kwaliteit van het planproces verbeterd kan worden, en daarmee de kwaliteit, de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de gebiedsontwikkeling. Komt u naar de themasessie op 25 september?