Marktdag Ondernemend Samen Werken | Klimaat in concurrentie? | 7 november 2018

Door D.A.M. (Daniëlla) Traa , 29 oktober 2018

Marktdag Ondernemend Samen Werken | Klimaat in concurrentie? | 7 november 2018

Met medewerking van o.a. Diederik Samsom en Doekle Terpstra.

   
Het begint een traditie te worden: de Marktdag in de provincie Utrecht, waar jaarlijks zo’n 200 deelnemers uit de bouwkolom elkaar ontmoeten om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan over actuele bouw gerelateerde thema’s en over vormen van samenwerken tussen markt en overheid. Bent u benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in de samenleving en de gebouwde omgeving? Zijn er naast bedreigingen juist ook kansen? Kom dan inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Dit jaar zijn we te gast op het hoofdkantoor van AFAS in Leusden waar een bijzonder programma in de steigers staat.

Meld u aan en reserveer 7 november in uw agenda wanneer u in contact wilt komen met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers.

Voor wie interessant?

De Marktdag is speciaal bedoeld voor alle partijen, die met hun activiteiten ingrijpen in de fysieke leefomgeving. We willen inspireren om samen de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat in de openbare ruimte en in woning- en utiliteitsbouw op te pakken.

  • Bestuurders en medewerkers van overheden, netbeheerders en woningcorporaties
  • Beheerders van de fysieke leefomgeving
  • Medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen
  • Bouw- en infrabedrijven, installateurs, architecten, advies- en ingenieursbureaus

Programma

12:15 – 13:00 uur inloop met lunch
13:00 – 13:35 uur welkom en gesprek met Diederik Samsom, Doekle Terpstra en Karsten Klein
13:45 – 16:15 uur keuze uit workshops, kennissessies en lezingen
Vanaf 16:15 uur netwerkborrel

Locatie

AFAS, Philipsstraat 9, 3933 LC Leusden (route en parkeren)

Workshops

Dit jaar hebben we zeer actuele thema’s op het programma staan. Denk daarbij aan onderwerpen als de actieagenda Beter Aanbesteden, klimaatadaptatie, snelheid in nutsaansluitingen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een overzicht van alle workshops, lezingen en kennissessies treft u hier aan inclusief een toelichting op de inhoud. Zo kunt u zich alvast oriënteren. Als u nu al vragen heeft, horen wij dat graag. Mogelijk kunnen wij ze meenemen in een van de workshops zodat we die nog meer op maat kunnen aanbieden. Uw vragen zien wij graag vóór 15 oktober 2018 tegemoet via een mail aan officecomm@casema.nl.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de Marktdag. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Op de dag zelf bepaalt u uw definitieve keuze voor de workshops en VOL = VOL. Deelname aan de marktdag is kosteloos.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlla Traa via officecomm@casema.nl.


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

D.A.M. (Daniëlla) Traa