BNR Bouwmeesters: levensloopbestendig bouwen

Door Redactie Bouwmeesters , 13 september 2018

BNR Bouwmeesters: levensloopbestendig bouwen

We worden allemaal ouder, dus in welk huis kunnen we straks het best onze oude dag slijten? Het kabinet trekt extra geld uit voor langer thuis wonen, 50Plus pleit voor een nationaal woonplan. Hoe staat het ervoor in de bouw? BNR Bouwmeesters dook op maandag 10 september opnieuw in levensloopbestendig bouwen.

 
Te gast in de studio was:


-Martijn van der Knaap, regiodirecteur Utrecht van  BAM Wonen


Met vooraf aan de telefoon:


-Henk Krol, fractievoorzitter 50Plus over het nationale woonplan


En


- Peter Prak, bedenker van De Knarrenhof, woonconcept voor senioren


Inclusieve woonvorm

Een mix van wijkfuncties voor jong en oud in combinatie met levensbestendige appartementencomplexen, en dit alles dichtbij elkaar. Zo ziet het woonconcept eruit waarmee BAM Wonen inspeelt op de vergrijzing van de samenleving. “En dat in een voor de bewoners vertrouwde omgeving, want ouderen blijven het liefste wonen in hun oude buurt”, verduidelijkte Van der Knaap. Als voorbeeld van deze ‘inclusieve’ woonvorm wees hij naar de nieuwbouwwijk Bösdael die BAM aan de rand van het Limburgse Reuver realiseerde en waar jong en oud, mobiel en zorgbehoevend, inmiddels een jaar of acht ‘samen wonen en leven’. Een ander voorbeeld van ‘community bouwen’ dat in de uitzending aan de orde kwam was de Knarrenhof die projectontwikkelaar Peter Prak in Zwolle realiseerde.


Werk aan de winkel

“Dat klinkt alsof er werk aan de winkel is voor de bouwsector.” Zo reageerde presentator Paul Laseur op de opmerking van Prak dat over twintig jaar vijfenveertig procent van de Nederlandse huishoudens uit slechts een persoon bestaat, waarvan bijna de helft ouder dan zestig. “Want de meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen”, verduidelijkte Laseur de groeiende behoefte aan nieuwe woonvormen als gevolg van de vergrijzing.


Lekker leven

Van der Knaap wees erop dat er overal in de bouwsector gewerkt wordt aan oplossingen voor dit vraagstuk. Bij BAM draagt het bouwen voor senioren-initiatief de werktitel ‘lekker leven’. “Dat gaat over veel meer dan alleen de bakstenen en de voorzieningen in huis. Het gaat om een manier van leven, om gezond en comfortabel ouder worden in een vertrouwde omgeving, zonder dat daar direct het label ‘zorg’ aan hangt.” De BAM-directeur gaf ook aan dat levensbestendig bouwen goed samengaat met duurzaam bouwen, wat hoog op de bouwagenda staat. “Voor nieuwbouw en bestaande woningbouw hebben we werkbare oplossingen, al is de verduurzamingsbehoefte voor bestaande bouw verreweg het grootst. Met nul-op-de-meter concepten zetten we daar nu zwaar op in, samen met woningcorporaties. Ook bij woningen die gebouwd zijn in de jaren ’50 en ’60 en zonder dat de woonlasten voor de bewoners omhoog gaan.”


Leegstaande boerderijen

50Plus dringt bij de overheid aan op centraal ecologisch woonbeleid. In zo’n nationaal plan moet de overheid ‘zones voor ecologisch wonen’ instellen, in krimpgebieden en om de steden te ontlasten. Krol pleitte over de telefoon in dit verband ook voor nieuwe woonconcepten voor jong en oud in leegstaande boerderijen: “Daar komen er iedere dag vijf van bij.” Van der Knaap zag in dit idee geen brood: “Wonen in afgelegen gebieden leidt tot segregatie. Ouderen willen juist niet te ver buiten de stad wonen en voorzieningen dichtbij houden.”


Regie

Over dat de 340 miljoen euro die het kabinet tot en met 2021 uittrekt voor het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen te weinig is, was de BAM-directeur het wel eens met Krol. “Het gaat hier om een grote maatschappelijke opgave om allerlei woningen geschikt te maken voor comfortabel oud worden. Dus eens.” Hij zag ook een rol voor de overheid bij het zorgen voor de vereiste ruimtelijke planning: “Voor het mixen en bij elkaar brengen van functies heb je regie nodig.” En ook de bouwsector moet de handen uit de mouwen steken: “We moeten meer gaan samenwerken met gebiedsontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en zorginstellingen die thuiszorg aanbieden.”


Luister hier naar de uitzending


AANBESTEDEN DUURZAME BOUWPROCESSEN WONINGMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters