COLUMN / Betaalbaar wonen. Betaalbaar bouwen.

Door Marnix Norder , 13 september 2018

COLUMN / Betaalbaar wonen. Betaalbaar bouwen.

Waarschijnlijk kent u de Heijmans ONE. Een compleet all-electric huis van 29 vierkante meter, bedoeld voor éénpersoonshuishoudens. Binnen een dag verplaatsbaar en dus flexibel bruikbaar. Ze staan er al op verschillende plekken in het land. Er wonen al mensen in. Ook woningcorporaties kochten ze. Om te zorgen voor betaalbare woonruimte voor mensen uit onze doelgroep. Onze core-business.

Een nieuw woningontwerp dat aansluit bij nieuwe woonbehoeftes. Zoals er, gelukkig, al meer zijn en hopelijk nog meer komen. Want die hebben we hard nodig. Maar er hoort wel altijd een vraag bij. Is het huis betaalbaar? En die vraag hoort vanuit minstens twee perspectieven beantwoord te worden.

De huurder moet zijn woning kunnen betalen. De huur mag geen te groot deel van het inkomen van een huishouden opslokken. Daar letten corporaties op, anders haal je de betalingsrisico’s meteen in huis. En er zijn strikte regels voor: passend wonen. Bij iedere inkomenscategorie hoort een maximale huur.

Maar betaalbaar wonen betekent ook betaalbaar bouwen. Je moet kunnen bouwen voor alle categorieën en je moet huizen redelijkerwijs kunnen exploiteren. Nieuwbouw is echter niet voor alle groepen rendabel mogelijk als je de huren onder de verschillende huurgrenzen wilt houden. Probeer maar eens eenpersoons- of eengezinswoningen rendabel te bouwen als die niet meer mag kosten dan zo’n 600 euro. Zeker als dit een eengezinswoning is, toch een heel gebruikelijk woningtype.

Woningcorporaties hoeven natuurlijk geen commercieel rendement te maken. Maar er zit een grens aan het bouwen met een ‘onrendabele top’. Doorlopend geld bijleggen, dat houdt je op den duur niet vol. Zou het uitgangspunt niet moeten zijn dat je bouwt exploiteert zonder een onrendabele top? Maar toch voor huurders een betaalbare woning realiseert.

Hier ligt volgens mij een uitdaging. Twee werelden moeten dichter bij elkaar komen. De behoeften van bewoners en het aanbod van de markt. Corporaties moeten hun vraag duidelijk specificeren en hun vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen bundelen. Zo dagen ze de markt uit zonder zelf de oplossing te bepalen. Opschaling helpt om bestaande bouwconcepten betaalbaar(der) te maken. En om nieuwe bouwconcepten een kans te geven.

Er lopen al initiatieven in deze richting. Corporaties en bouwpartijen die om de tafel gaan zitten. Volgens mij is er nog een wereld te winnen. Voor woningcorporaties. Voor woningontwikkelaars. Voor bouwondernemers. En uiteindelijk voor huurders en huishoudens die om een betaalbare woning verlegen zitten.


ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW DUURZAME BOUWPROCESSEN WONINGMARKT

Over de auteur

Marnix Norder

Voorzitter van Aedes