Neem deel aan dit onderzoek omtrent samenwerkingsvaardigheden van bedrijven!

Door Redactie, 17 september 2018

Neem deel aan dit onderzoek omtrent samenwerkingsvaardigheden van bedrijven!

Het doel van dit onderzoek is om managers in de Nederlandse bouwwereld inzicht geven in de invloed van verschillende factoren op de samenwerkingsvaardigheden van het bedrijf. Deze inzichten geven de managers de mogelijkheid hun beslissingen te baseren op een gevonden theoretische achtergrond. Om deze inzichten een meerwaarde te geven, is het van belang dat een grote groep respondenten de vragenlijst invult en afmaakt, maar het is ook van belang dat de juiste groep respondenten de vragenlijst invult.

De vragenlijst is bedoeld voor respondenten die werkzaam zijn binnen een bouwbedrijf (hoofdaannemer), en een (management) functie vervullen waarin ze onderaannemers/leveranciers, waarmee het bedrijf samenwerkt, ofwel selecteren, evalueren, deze kunnen bepalen of beslissingen nemen. Dit kan ook een adviserende rol zijn. Wanneer er in deze vragenlijst gerefereerd wordt aan een leverancier, dan kan dit gelezen worden als onderaannemer/leverancier.

De beantwoording van de vragenlijst zal anoniem zijn, maar er wordt in de vragenlijst wel gevraagd naar uw bedrijfsnaam en afdeling. Deze informatie is nodig om de gegevens te categoriseren voor latere analyses. De data zal enkel worden gebruikt voor de doelstelling van dit onderzoek en zal niet gedeeld worden met derden die het voor andere doeleinden zouden kunnen gebruiken. Tijdens het invullen van de vragenlijst wordt u gevraagd of u een kopie van het afstudeerrapport wenst te ontvangen. Het e-mailadres dat u invult als u hier interesse in heeft zal enkel worden gebruikt voor het toezenden van het rapport, niet voor andere doeleinden.

Tijdens het invullen van de vragenlijst wordt u gevraagd een recente samenwerking met een van uw belangrijkste onderaannemers/leveranciers in gedachten te houden. Dit zou een bedrijf kunnen zijn waar u op een recent project mee heeft samengewerkt.

Vul nu de vragenlijst in >>

Note: de vragenlijst is in het Engels.


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE