Kabinet moet voor toekomstbestendig Nederland dieper in buidel tasten

Door Redactie Bouwmeesters , 21 september 2018

Kabinet moet voor toekomstbestendig Nederland dieper in buidel tasten

Het kabinet krijgt van het bestuur van Bouwend Nederland een dikke zeven voor de wijze waarop de prioriteiten voor de bouw- en infrasector in de Miljoenennota zijn vertaald in extra uitgaven. Maar met dit rapportcijfer geeft de branchevereniging tegelijkertijd aan dat er meer geld op tafel moet komen wil Nederland toekomstbestendig worden en blijven voor wat betreft een gezonde woning- en arbeidsmarkt, verduurzaming en bereikbaarheid. Bouwend Nederland blijft zich richting de begrotingsbehandelingen hiervoor inzetten en vertrouwt erop dat verdere investeringen in deze grote uitdagingen snel zullen volgen. De branchevereniging zet met name in op onderstaande doelen. 

-Het kabinet wil dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd. Maar Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen stelde vast dat de nieuwbouwproductie inmiddels tienduizend woningen achterloopt bij de doelstelling in de Woonagenda. In dat licht en ook voor de verduurzaming van woningen, vindt Bouwend Nederland het goed dat de woningcorporaties in de Miljoenennota 100 miljoen euro compensatie extra krijgen voor de toegenomen belastingdruk door de ATAD-richtlijn. Maar daarmee blijft er voor de corporaties wel een lastenstijging van 260 miljoen euro over. Ook is die 100 miljoen slechts een deel van het bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsambities in het Klimaatakkoord. Bouwend Nederland zet zich daarom in voor verdere compensatie.

-Positief vindt Bouwend Nederland het dat de subsidie op praktijkleren in 2019 toch wordt voortgezet. Dit omdat leer-werkbanen hard nodig zijn om de tekorten in het mkb te bestrijden en de broodnodige vakmensen op te leiden. Maar de branchevereniging stelt tegelijkertijd vast dat er wel 19,5 miljoen euro (ongeveer 10 procent van het totale budget) op de subsidie wordt bezuinigd. Bouwend Nederland zet zich daarom met een brede coalitie in voor het terugdraaien van die bezuiniging én voor behoud van de regeling in de periode na 2019.

-Voor een betere infrastructuur is Bouwend Nederland blij dat bestaande PPS-projecten worden uitgesloten van de ATAD-richtlijn. Als gevolg van deze richtlijn wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur en de bouw van overheidsgebouwen via PPS duurder en zouden lopende PPS-constructies zelfs failliet kunnen gaan. Gelet op het toenemend aantal verkeersbewegingen en op het achterstallig onderhoud aan wegen en kunstwerken, dringt Bouwend Nederland erop aan ook toekomstige PPS-projecten buiten de werking van de richtlijn te houden.

-Het Kabinet presenteerde op Prinsjesdag vooral veel fiscale ingrepen, voortvloeiende uit de afspraken in het Regeerakkoord. Gunstig aan de Miljoenennota vindt Bouwend Nederland daarom dat dankzij intensieve lobby de tariefsverhoging in Box II minder is dan afgesproken in het Regeerakkoord (26,9% ipv 28,5%). Bouwend Nederland zet zich met stakeholders als VNO-NCW richting de begrotingsonderhandelingen in voor behoud van het tarief van 25 procent. 


WETGEVING

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters