Marktdag Samen Slimmer smaakt naar meer

Door R. (Ruben) Heezen , 21 september 2018

Marktdag Samen Slimmer smaakt naar meer

De samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en Bouwend Nederland kreeg woensdag 19 september een flinke injectie. Nog tijdens de netwerkbijeenkomst Samen Slimmer werden er al plannen gesmeed voor vervolgbijeenkomsten.

Tegen de 300 mensen hadden woensdag de weg weten te vinden naar het AFAS stadion in Alkmaar. Daar organiseerden PWN, de Provincie Noord-Holland, Bouwend Nederland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de vijfde editie van Samen Slimmer. Rode draad van de lustrum-netwerkbijeenkomst was klimaatbestendigheid. De organisatie presenteerde twee bevlogen en inspirerende sprekers, Diederik Samsom en André Kuipers.

De nuance van Samsom

Als voorzitter van de Klimaatakkoord-sectortafel Bebouwde Omgeving zit Samsom diep in de materie van CO2-reductie en energietransitie. Over die operatie had hij een interessante boodschap voor de aanwezigen. “Denk niet dat we die energietransitie gehaast moeten gaan oplossen. Het is niet zo dat we achteruit kunnen leunen want de uitdaging is groot en de noodzaak ook. Maar waak ervoor niet in één keer te veel te willen. Ga gewoon beginnen en neem tot 2030 de tijd om via wijkgerichte aanpak alle woningen met lage labels naar label B te brengen. Dan zijn we al een heel eind op de goede weg.” Een boodschap waar de realiteitszin vanaf droop en die behoorlijk wat los maakte bij het merendeel van de aanwezigen. Bij nogal wat gemeenten is het ambitieniveau en de urgentie immers behoorlijk hoog.

Workshops en meer

Na het genuanceerde verhaal van Samsom was het tijd om aan de slag te gaan. Er was een workshop rondom aanbesteden die Bouwend Nederland samen met de provincie Noord-Holland organiseerde. Een andere workshop, die samen met PWN en de gemeente Medemblik werd georganiseerd, ging over de ondergrondse energie-infrastructuur. En dan was er de workshop over het klimaatbestendigheid maken van de bebouwde omgeving die Bouwend Nederland met Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier organiseerde. Na afloop van die laatste workshop liet workshopleider van HHNK weten graag samen met het infraplatform van Bouwend Nederland en gemeenten in Noord-Holland vervolgbijeenkomsten te gaan organiseren. In een wat meer regionale aanpak kan dat op een wat concretere wijze worden gesproken over wat en hoe samen te doen om de benodigde klimaatmaatregelen te nemen. Een voorstel dat zowel vanuit Bouwend Nederland hoek als vanuit de gemeenten positief werd ontvangen.

Overtreffende trap van helikopterview

Afsluitende spreker van de dag was André Kuipers. Hij vertelde een uniek verhaal over zijn ervaringen als astronaut; de voorbereidende training en vervolgens zijn verblijf in de ruimte. Kuipers bood de toehoorders een unieke blik op de aarde en in het bijzonder op probleemgebieden als Beijing met zijn smogdeken en Brazillie. In dat immense land worden onvoorstelbaar grote gebieden ontbost om ruimte maken voor onder meer productie voor de veevoederindustrie en palmolie. Het verhaal met zijn bijzondere maar zeer realistische perspectief zette de mensen aan het denken over vleesconsumptie en de gevolgen van menselijk handelen voor het klimaat en de aarde.

Nu doorpakken

Belangrijk is natuurlijk dat alle bewustwording die in Alkmaar werd aangewakkerd in de loop van de tijd weer ondergesneeuwd raakt door de waan van de dag. Daarom gaat Bouwend Nederland de komende tijd aan de slag om gemeenten te benaderen waar de noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen wordt onderkend of gewoon hoog is. Zo kan ‘Samen Slimmer 2018’ een mooi begin zijn van een sneeuwbaleffect dat uitmondt in een brede regionale aanpak.

Foto's: Marijn de Wijs


DUURZAAMHEID KLIMAATADAPTATIE BEBOUWD GEBIED MARKT

Over de auteur

R. (Ruben) Heezen