Tunnelveiligheid in een monument

Door Redactie, 21 september 2018

Tunnelveiligheid in een monument

De Maastunnel (1942)  is de oudste tunnel van Nederland, een belangrijke verkeersader in Rotterdam centrum én een monument. Sinds 2017 wordt de tunnel gerenoveerd en gerestaureerd. Aanleiding voor Jong Bouwend Nederland regio Randstad Zuid om een bezoek te brengen aan dit unieke project. Er is belangstelling vanuit de hele wereld hoe ze in Rotterdam de tunnel renoveren terwijl die open blijft voor verkeer.

Aanleiding voor deze grootschalige renovatie en restauratie zijn de aangescherpte veiligheidseisen en de in 2012 geconstateerde betonrot in de tunnelbakken. Maar het afsluiten van een belangrijke Noord-Zuid verbinding in het centrum, kan natuurlijk niet zomaar. Om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen en het Erasmus Medisch Centrum bereikbaar te houden, heeft men diverse kruispunten in de stad aangepakt. Tot op de dag van vandaag worden de verkeersstromen nog dagelijks gemonitord. De Gemeente Rotterdam is opdrachtgever en verzorgt zelf de communicatie met omwonenden. Maandelijks worden zij op de hoogte gehouden en deze aanpak lijkt te werken, het aantal klachten valt mee.

Tegenslagen zijn er ook, zo werd er asbest aangetroffen in de bekisting van de vloer. Het verwijderen hiervan zorgde voor een ernstige stagnatie in de werkzaamheden. Desondanks is men erin geslaagd om de eerste tunnelbuis op tijd op te leveren, in de zomer van 2019 moet de tweede buis klaar zijn.

De technische uitdagingen zijn oplosbaar, de grootste uitdaging is om de huidige tunnelveiligheidseisen toe te passen in een monument. Voor de monumentencommissie is het belangrijk, dat het oorspronkelijke beeld zoveel mogelijk in tact blijft. En als dit echt niet kan, dan moet de verandering ook maar goed zichtbaar zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe tunnel dak, wat gebouwd is op het bestaande dak en nodig is om de ventilatoren in te plaatsen. Op andere plaatsen is men er wel in geslaagd het oorspronkelijke beeld zoveel mogelijk terug te brengen: de witte wandtegels, het zandkleurige asfalt en zelfs het lichtbeeld. Na uitgebreid testen met diverse soorten led verlichting is de tunnel nu goed en duurzaam verlicht.

De middag werd afgesloten met een rondleiding door het monumentale deel van de Maastunnel, het ventilatiegebouw aan de Zuidzijde. Met zijn prachtige ventilatoren en motoren een mooi stukje industrieel erfgoed. De houten roltrappen  naar de voetgangerstunnel waren tot voor kort de langste van Nederland, maar met de opening van de Noord/Zuid lijn in Amsterdam is hieraan een einde gekomen.


VEILIGHEID VAN HET BOUWWERK (O.A. CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID)

Contactpersoon bij dit bericht

Yvonne Hiddink

Bedrijfsadviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid