Mobiliteit: hoe reizen we in 2030 van deur tot deur?

Door Redactie, 25 september 2018

Mobiliteit: hoe reizen we in 2030 van deur tot deur?

Geef uw mening over vier mobiliteitsscenario’s

Schakelen we in de toekomst tijdens een reis soepel tussen de elektrische deelfiets, trein en deelauto? Nemen we massaal afstand van de eigen auto? Of rijden we vooral in onze zelfsturende auto op de snelweg zodat we ondertussen kunnen werken? Hoe onze mobiliteit er ook uitziet in 2030, deze is anders dan nu. Dat blijkt uit de Verkenning Mobiliteit 2030 die de Argumentenfabriek in opdracht van Bouwend Nederland heeft gemaakt.

We zijn graag onderweg, zowel zakelijk als privé. De manier waarop we dat doen hangt samen met hoe we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Mobiliteit is ook verbonden met hoe we Nederland inrichten en de gevolgen voor het milieu, onze economie en de leefbaarheid in onze omgeving. Om ons ook in de toekomst op een prettige manier en snel te kunnen verplaatsen, moeten er nu beslissingen genomen worden over de aanleg van rails, (fiets)wegen, stations maar ook het aantal parkeerplaatsen in een wijk of de bestelling van nieuwe treinstellen.

Maar welke beslissingen zijn de juiste? Bouwend Nederland heeft de Argumentenfabriek gevraagd alle ontwikkelingen systematisch met deskundigen in samenhang te doordenken. Deze verkenning, gebaseerd op de analyse van trends, ontwikkelingen en de inzichten van vele experts, is nu beschikbaar en leidt tot vier mobiliteitscenario’s voor 2030. Doel van deze verkenning is om de beslissingen van nu beter onderbouwd te kunnen nemen. De verkenning geeft inzicht in hoe de wereld van mobiliteit er in 2030 uit zou kunnen zien – nog los van de wenselijkheid – en scherpt zo het oordeel van degenen die nu beslissingen moeten nemen.

De vier scenario’s variëren van een wereld waarin we in Nederland bij voorkeur gebruikmaken van deelvoertuigen en variabele prijzen betalen voor het gebruik van infrastructuur tot een wereld waarin we veel meer onze eigen auto koesteren. Wat betekenen deze voorkeuren voor het auto- en ov-gebruik, de doorstroming? Welke investeringen zijn nu waar nodig? En hoe richten we de openbare ruimte in?
Bouwend Nederland denkt graag mee over de beslissingen van vandaag voor het Nederland van morgen. Voorzitter Maxime Verhagen: “Bouwend Nederland gaat met deze verkenning in de hand de komende maanden binnen de vereniging de discussie met zijn leden voeren over de gevolgen van de scenario’s voor de grond-, weg- en waterbouw”. Tot eind januari worden hierover workshops georganiseerd in uw regio, afdeling, vakgroep en/of sectie.

Ook gaat Bouwend Nederland in gesprek met beleidsmakers, politici en andere belanghebbenden over de toekomst van onze mobiliteit. Verhagen: “Vaststaat dat er grote veranderingen op komst zijn. De mate waarin en op welke termijn zijn onzeker. Toch zullen we ons samen moeten voorbereiden om Nederland leefbaar en mobiel te houden. Als bouw- en infrasector nemen we daartoe graag het initiatief”.

Begin 2019 zal Bouwend Nederland een mobiliteitsvisie presenteren op basis van de ledenconsultatie en deze verkenning. Meer details over de scenario’s zijn te lezen in de Verkenning Mobiliteit 2030 »


INFRAMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Tom van Eck

Accountmanager Infra Midden