Snel op de hoogte van nul-op-de-meter

Door Bouwopleiders (Ad van der Wiel) , 28 september 2018

Snel op de hoogte van nul-op-de-meter

De eerste twee Kennisversnellingsdag die BOB samen met Stroomversnelling organiseerde waren een succes. We kijken terug op twee geslaagde edities en daarom is het tijd voor een derde. De kennisversnellingsdag is interessant voor iedereen die op het punt staat om aan de slag te gaan met nul-op-de-meter. Tegen een kleine bijdrage van €59,- ben je in één middag op de hoogte.

De derde Kennisversnellingsdag vindt plaats op 18 oktober van 12.30 tot 17.00 bij BOB in het Bouwhuis in Zoetermeer! Wil je meedoen? Meld je dan aan via deze link.

Wat zijn de Kennisversnellingsdagen?

Kennisversnellingsdagen staan in het teken van kennis en ervaring delen. De vaste onderdelen van deze dagen bestaan uit de CrashCourse, een compacte workshop waarin alle aspecten van renoveren en bouwen met hoge ambities (nul-op-de-meter) aan bod komen en Bewonersparticipatie. Parallel aan de vaste onderdelen wordt er een verdiepingsprogramma aangeboden met actuele onderwerpen.

Je kiest op het aanmeldformulier welke onderdelen je wilt bijwonen. Zo kan je aanschuiven bij een vast onderdeel, maar ben je al langer bezig en op zoek naar verdieping, schuif dan aan bij het verdiepingsprogramma. De kennisversnellingsdag is opgedeeld in twee rondes. In beide rondes kun je kiezen uit drie onderwerpen.

Programma

12.30 – 13.00 Inloop
13.00 – 14.45 CrashCourse | Maurice Coen
13.00 – 14.45 Rekenen aan energie in de woning | Niels Sijpheer
13.00 – 14.45 Matchen vraag en aanbod: kiezen van vastgoed | Sean Vos
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.45 Bewonersparticipatie | Martin van Briemen en Doris de Bruijn
15.00 – 16.45 Een jaar wonen in een NOM woning | Niels Sijpheer
15.00 – 16.45 Matchen vraag en aanbod: Businesscase | Sean Vos

CrashCourse

In een compacte workshop komen alle aspecten van renoveren en bouwen met hoge ambities (nul-op-de-meter) – in samenhang – aan bod. Het is dé start-workshop, de manier om snel het speelveld te leren kennen. Van financiering en wetgeving tot prestatiegarantie en bewonerscommunicatie. Centraal staat de vraag: Kan NOM-(ver)nieuwbouw ingezet worden als middel om comfortabel en betaalbaar wonen mogelijk te maken? Tijdens het bespreken van de verschillende aspecten worden de beelden, meningen en eerste ideeën van de deelnemers hierover geïnventariseerd. Hierdoor krijg je niet alleen inzicht in NOM-(ver)nieuwbouw, maar ook een eerste indruk van de heersende ideeën over kansen en (on)mogelijkheden. Dit inzicht kan je prima gebruiken om de eventuele vervolgstappen te bepalen.

Rekenen aan energie in de woning

Een zeer energiezuinige woning moet de energieprestaties leveren die zijn afgesproken. En als je de prestaties wil garanderen, zoals bij een nul-op-de-meter woning, dan moeten deze ook meetbaar zijn. Maar hoe doe je dat? Op welke manier reken je aan energieprestaties in een woning op een manier dat het ook te meten en te monitoren is? Tijdens deze sessie gaan we hier op in.

Kiezen van vastgoed

Nagenoeg alle bestaande woningen moeten aangepakt worden om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Welke woningen zijn nu al geschikt voor renovatie met zeer hoge energie-ambities, zoals nul-op-de-meter? Welke eigenschappen maken de woning geschikter en welke maken de woning ongeschikter? En, is alleen het vastgoed bepalend voor deze keuze, of zijn er ook andere factoren die een rol spelen? Tijdens deze sessie bespreken we hoe de ervaren corporaties dit hebben aangepakt en hoe ze hebben geleerd van de fouten die ze hebben gemaakt.

Bewonersparticipatie

Samenwerken en het centraal stellen van bewonersbelangen zijn belangrijke succesfactoren van renovaties met hoge energieambities. Er zijn veel lessen geleerd over bewoners in nul-op-de-meter renovatietrajecten. Wat maakt nul-op-de-meterrenovaties anders voor bewoners? Waar worden ze blij van en wat zijn ergernissen met betrekking tot hun nieuwe woning? Wat zijn succesfactoren gedurende het voorbereidingsproces van de renovatie? Daarnaast bespreken we welke communicatie nodig is richting bewoners rondom specifieke nul-op-de-meteronderwerpen zoals de energieprestatievergoeding en monitoring van energieprestaties.

Een jaar wonen in een nul-op-de-meter woning

Onder andere in Heerhugowaard staan al langere tijd tientallen nul-op-de-meter woningen. Bewonerservaringen en prestaties van de woningen zijn uitgebreid geëvalueerd. Tijdens deze sessie wordt dit uitgebreid besproken. We gaan in op de mooie maar ook minder mooie ervaringen van de bewoners tijdens het wonen en tijdens de renovatie. En we gaan in op de prestaties die de woningen hebben geleverd. Leveren ze bijvoorbeeld de energie en het comfort dat is afgesproken? En welke lessen zijn geleerd?

Matchen vraag en aanbod: Businesscase

Hoe kiezen we de juiste (typen) woningen? Het antwoord op deze vraagt overstijgt het domein van alleen het vastgoed. In deze sessie focussen we ons op het goed doorrekenen van de businesscase.

Wanneer: donderdag 18 oktober van 12.30-17.00 uur
Waar: In het Bouwhuis, Zilverstraat 69 in Zoetermeer
Kosten deelname: €59,00

Zie ook het artikel op de site van de BOB.

Informatie

BOB en KOB zijn instituten binnen Bouwopleiders. Een aantal toonaangevende opleidingsinstituten in de bouw en infra werkt met elkaar samen binnen Bouwopleiders. Eén loket voor ontwikkeling, opleiden en loopbaanadvies. Eén platform voor het vinden van de juiste opleiding of training in de bouw en infra. Samen bundelen zij de krachten om een samenhangend, overzichtelijk en kwalitatief sterk trainings- en opleidingsaanbod te verzorgen, voor alle niveaus binnen een bedrijf. Voor bouwplaatsmedewerkers, werkvoorbereiders, projectleiders, zzp-ers en directeuren.Over de auteur

Bouwopleiders (Ad van der Wiel)

Beter voor jou, beter voor infra & bouw