Uw vraag, ons antwoord – BENG vervangt per 1-1-2020 EPC als wettelijke verplichting

Door Chi Ling Chu , 08 oktober 2018

Uw vraag, ons antwoord – BENG vervangt per 1-1-2020 EPC als wettelijke verplichting

Per 1-1-2020 worden de BENG-eisen (Bijna Energie Neuraal Gebouw) wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw die per die datum wordt ontwikkeld en gebouwd. Bouwbedrijven krijgen vanaf die datum geen omgevingsvergunning meer als zij niet voldoen aan de BENG-eisen.

Uit de ledenenquête die Bouwend Nederland onlangs heeft gehouden, blijkt dat ruim 85% van de respondenten wel eens van de BENG-eisen heeft gehoord, maar nog niet bezig is met het implementeren van de BENG-eisen in hun bedrijfsvoering.

Bouwend Nederland wil daarom haar leden er bewust van maken dat de invoering van de BENG-eisen grote consequenties kan hebben voor hun bedrijfsvoering en hun daarbij ondersteunen. Dit doen we aan de hand van o.a. een themapagina op onze website (www.bouwendnederland.nl/beng), publicaties, de BNL Academy training Blijven bouwen met BENG en MPG.

Over de auteur

C. (Chi-Ling) Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250