BNR Bouwmeesters: economie versus ecologie

Door Redactie Bouwmeesters , 04 oktober 2018

BNR Bouwmeesters:  economie versus ecologie

Het is de week van dierendag, dus Bouwmeesters behandelde in de uitzending van maandag 1 oktober de invloed die het dierenrijk kan hebben op bouwprojecten. Ecoloog Jan Beekman, ecoloog bij Arcadis, vertelde tegen wat voor problemen bouwbedrijven soms aan lopen en wat ze het beste kunnen doen om deze problemen te voorkomen.


Te gast in de studio was:


Jan Beekman, ecoloog in dienst van adviesbedrijf Arcadis.

 
Tijdig onderzoek

Eens in de zoveel tijd is het weer raak: een grootschalig bouwproject moet worden stilgelegd omdat er een beschermde diersoort opduikt. Zo kan het voorkomen dat een bouwbedrijf veel tijd en geld verliest door de aanwezigheid van iets simpels als een nestje huismussen. Beekman benadrukte dat het doen van onderzoek en het treffen van maatregelen geen grote problemen hoeven te zijn, mits er maar op tijd met de voorbereidingen wordt begonnen. Volgens Beekman gaan bedrijven hier tegenwoordig steeds beter mee om. Als voorbeeld noemde Beekman ProRail en de Rijkswaterstaat, die tot wel 5 jaar van te voren aan de slag gaan met ecologisch onderzoek.


Beekman noemde onder andere het op orde hebben van vergunningen, het onderzoeken van het bouwgebied en het paraat hebben van verhuisplannen of andere maatregelen als zaken die voor elk bouwbedrijf belangrijk zijn.


Soortmanagementplan

Het is als gevolg van de zogeheten Natuurwet dat bouwbedrijven en projectontwikkelaars met enige regelmaat te maken krijgen met vertraging door aanwezige diersoorten. Om het voor bedrijven in de toekomst makkelijker te maken aan de eisen van deze wet te voldoen, werkt Arcadis aan een ‘soortmanagementplan’. Dat houdt in dat ecologen van Arcadis een soort catalogus maken van welke maatregelen een bedrijf kan treffen, afhankelijk van de locatie en beschermde diersoort waarmee het te maken heeft. Het voordeel van een soortmanagementplan is dat het scheelt in monitoringskosten, dat bedrijven minder tijdverlies lijden en dat je als bedrijf vaker aan kan sluiten op een generieke ontheffing. Dat kan volgens Beekman soms wel een jaar schelen aan procedures. Zeker in stedelijke gebieden waar soms hele woonwijken tegelijkertijd gerenoveerd worden, biedt een soortmanagementplan dus een uitkomst.


Niet alleen tijdbesparing speelt volgens Beekman een rol. Bij een project waar gedurende de bouw diersoorten worden aangetroffen, loopt een aannemer het risico dat hij te maken krijgt met de handhavers vanuit de overheid. Boetes die deze dan kunnen uitdelen liegen er niet om: “Een overtreding van de natuurbescherming is een economisch delict. En dat zijn hele hoge boetes en daar kunnen dwangsommen uitkomen van soms wel een miljoen” aldus Beekman.


Gat in de markt

De bouw is volgens het CBS nog steeds de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie. Bovendien noemt Beekman de aardbevingen in Groningen en de toenemende klimaateisen aan woningen als redenen waarom er in Nederland momenteel veel gerenoveerd wordt. Volgens Beekman moeten er bij al die projecten ecologen aan te pas komen om onderzoek te doen naar wat voor diersoorten er bijvoorbeeld in de spouwmuur wonen. Als dat ongedierte is mag het worden verdelgd, maar als het een beschermde diersoort betreft moeten daar dus maatregelen voor worden getroffen. Die maatregelen worden bedacht door ecologen. Om dat allemaal mogelijk te maken stelde Beekman dat er nog onvoldoende ecologen in de bouw zijn. Als voorbeeld noemde hij de grote schaarste aan vleermuisecologen van afgelopen jaar.

Luister hier naar de uitzending


AANBESTEDEN VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO) DUURZAAMHEID

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters