Nationaal Programma Groningen moet bewoners snel duidelijkheid bieden

Door Redactie, 05 oktober 2018

Nationaal Programma Groningen moet bewoners snel duidelijkheid bieden

Vanmiddag presenteerden de provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet het Nationaal Programma Groningen. Inwoners, organisaties en overheden krijgen hiermee ruimte om te investeren in het versterken van huizen en om zich klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas.
Bouwend Nederland is blij met het programma en hoopt dat de kwartiermaker snel aan de slag gaat en de bewoners daarbij betrekt. Maxime Verhagen: “De mensen is Groningen leven al te lang in onzekerheid. Daarom pleiten we ervoor om al op korte termijn te starten, in elk geval met de 1500 adressen uit de eerste tranches woningen waarvan al langer bekend is wat er moet gebeuren.”

Verhagen: “Het is positief dat het Nationaal Programma Groningen als doel heeft gezamenlijk te investeren in toekomst van Groningen. Dat de Groningers daar volop bij betrokken worden, is cruciaal voor het draagvlak. Het is een mooie stap voorwaarts om te komen tot een gedragen samenhangend programma én veilige, duurzame, toekomst- en (meer) bevingsbestendige woningen voor de Groningers.”

“Het uitwerken van dit programma vergt tijd en tegelijkertijd leven de mensen in Groningen al lange tijd in onzekerheid en verdienen ze duidelijkheid. Ik pleit er voor op korte termijn te starten met de adressen uit de eerste tranches woningen waarvan wél bekend is wat er moet gebeuren. Tevens moet er snel duidelijkheid komen welke adressen concreet horen bij de 1500 urgente onveilige woningen uit het Mijnraadadvies.”

Daadkracht

“Laat de mensen in het gebied zien dat er naast de uitwerking van een heldere visie met bijbehorend programma ook concreet hard gewerkt wordt aan het veiliger maken van de huizen.
De bouw heeft veel geïnvesteerd in het opleiden van de medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe bouw- en versterkingsmethodieken. Onze leden staan in de startblokken, en wachten al lang op het startsein. We hopen dat het Nationaal Programma Groningen daarom zorgt voor een heldere opdrachtgeverslijn met duidelijk mandaat. Een organisatie die de opgave vanuit overheid en eigenaar naar een duidelijke uitvraag aan de markt vertaalt. De bouwbedrijven moeten kunnen vertrouwen op de gemaakte afspraken. Want naast de woningen, moet ook het vertrouwen hersteld worden.”


WONINGMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Sander Wubbolts

Regiomanager Regio Noord