Klimaatakkoord: versnelling energietransitie alleen mogelijk door innovatie!

Door Helen Visser , 05 oktober 2018

Bouwend Nederland kan zich grotendeels vinden in de reactie van het kabinet op het voorstel voor het Klimaatakkoord, maar mist de focus op innovatie. De doelen zijn technisch haalbaar en het plan moet inderdaad concreter met meer aandacht voor kosteneffectiviteit. Daarnaast mag de burger de energietransitie niet in zijn portemonnee gaan voelen.

Bouwend Nederland mist in deze kabinetsappreciatie het duidelijke signaal om verder te investeren in een innovaties. Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “Alleen daarmee kan de energietransitie betaalbaar blijven en gerealiseerd worden.”

Duidelijke regierol tussen overheden

Goed dat het kabinet de regie voor deze grote verduurzamingsopgave neerlegt bij gemeenten, maar Bouwend Nederland zou graag concreet willen zien waar gemeenten verantwoordelijk voor worden. Bouwend Nederland roept opnieuw op tot meer regie in de samenwerkingen tussen overheden. Maxime Verhagen: “Alleen dan kunnen we grote stappen zetten. Via gemeenten op wijkniveau verduurzamen is te kleinschalig.”

De onlangs toegekende subsidie van 120 miljoen door het ministerie van BZK om 27 wijken aardgasvrij te maken, zorgt hopelijk dat bouwbedrijven snel zicht krijgen op een continu en voorspelbaar marktvolume. Dan kunnen zijn voorbeeld tegelijkertijd wijken van het hetzelfde type in één gemeente verduurzamen of scholen in verschillende gemeenten clusteren.

Om de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren moet het kabinet echt investeren in innovatie! In het vervolg van de onderhandeling ligt een grote opdracht aan de sectortafel om te komen tot concrete oplossingen en condities om dit te stimuleren!

Gaan corporaties aanjagen of vertragen?

De versnelling in de verduurzaming hangt af van hoe snel corporaties hun rol oppakken. Zij hebben samen veel (gelijksoortig) woningbezit en kunnen daarmee de energietransitie aanjagen. De vraag is of zij hun maatschappelijk kapitaal hiervoor in gaan zetten!Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid