Een juridische vraag uit de praktijk: Raad van Arbitrage of rechtbank?

Door Reina Uittenbogaard-de Keyser , 09 oktober 2018

Een juridische vraag uit de praktijk: Raad van Arbitrage of rechtbank?

Een aannemer heeft een woning gebouwd voor een consument, op basis van een AVA-contract. Enige tijd na de oplevering ontstaat er lekkage bij de beglazing. De aannemer is van mening dat deze lekkage is ontstaan doordat het detail van de architect niet goed was. Een ontwerpfout dus, waarvoor niet de aannemer, maar de architect opdraait. De opdrachtgever is het hier niet mee eens en dagvaart de aannemer. Daarbij claimt de opdrachtgever de herstelkosten, door hem geschat op € 35.000. De aannemer vraagt zich af of niet de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd is om over het geschil te oordelen.

Over de auteur

R.M. (Reina) Uittenbogaard-de Keyser

Juridisch Adviseur

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250