COLUMN: Asbestverbod: maak een einde aan de onduidelijkheid!

Door Annemieke Traag , 10 oktober 2018

COLUMN: Asbestverbod: maak een einde aan de onduidelijkheid!

Vandaag 10 oktober, spreekt de Tweede Kamer over het verbod op het bezit van asbestdaken per 2024. Ik ben warm voorstander van dit verbod. Asbestdaken die er nu nog zijn, zijn minstens 25 jaar oud en vaak nog ouder. Door invloed van het weer komen steeds meer schadelijke asbestvezels vrij. Bij een gemiddelde stal van twintig jaar loopt dit op tot een kilo per jaar!

En dan te bedenken dat slechts één vezel genoeg is om asbestkanker te veroorzaken. Er zijn mensen die roepen dat het asbestverbod veel te rigoureus wordt doorgevoerd. Maar zolang er nog altijd 500 mensen per jaar overlijden aan kanker als gevolg van lang geleden ingeademde asbestvezels, hebben we geen tijd te verliezen.

De versnellingsaanpak werkt!

De provincie Overijssel is een aantal jaren geleden begonnen met een aanpak om het verwijderen van asbestdaken te versnellen. Kern van onze aanpak is samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven: ondernemers in de sloop- en bouwwereld en op het gebied van duurzaamheid die hier samen de schouders onder willen zetten. Afgelopen week kwam het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar buiten met de cijfers van het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS). De versnellingsaanpak blijkt te werken! In Overijssel is of wordt op dit moment al ruim 2,5 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd. Alleen al in de eerste helft van dit jaar is net zoveel aangepakt als in heel 2017. Er is dus sprake van een positieve trend. Bemoedigende cijfers voor iedereen die zich hiervoor inzet.

De opgave is nog groot

Tegelijkertijd weten we dat we nog heel veel vierkante meters asbestdak hebben: 12 miljoen alleen al in Overijssel. En ook wij horen de geluiden uit de asbestverwijderingssector: er is te weinig personeel. Als gezamenlijke provincies pleiten wij daarom bij het Rijk voor financiële steun en vereenvoudiging van opleidingseisen en saneringsregels. En daarvoor lijkt nu gehoor te ontstaan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo wordt gedacht aan de invoering van een speciaal daksaneringscertificaat en vereenvoudiging van de inventarisatie-eisen. Daarbij moet uiteraard de veiligheid van saneerders gewaarborgd blijven.

Ik heb goede hoop dat de Tweede Kamer vandaag ja zegt tegen de wettelijke verankering van het asbestverbod, en dat er een einde komt aan de onduidelijkheid. En ik roep het Rijk op om dan ook boter bij de vis te leveren als het gaat om eenvoudiger wet- en regelgeving, en hulp te bieden om alle pandeigenaren – ook die met een kleine beurs – in staat te stellen de dakvervanging te bekostigen.

Alleen dan kunnen we samen Nederland asbestdakvrij maken.


WETGEVING GEVAARLIJKE STOFFEN DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG

Over de auteur

Annemieke Traag

Gedeputeerde voor de portefeuille Energie, Milieu en Europa voor de provincie Overijssel