Bouwambities in het coalitieakkoord

Door Redactie, 10 oktober 2018

Bouwambities in het coalitieakkoord

Vijf gemeenten over hun plannen voor de komende vier jaar

  
Recent is Bouwend Nederland in verschillende regio's gestart met Masterclasses voor (nieuwe) wethouders. Centraal staan de bouw- en infra-ambities in de nieuwe coalitieakkoorden. Waar zijn ze torenhoog en waar mag het een onsje meer zijn? Welke dilemma's en uitdagingen voorzien wethouders? Bouwend Nederland maakte in dit kader een rondje langs vijf gemeenten, en vroeg wethouders naar hun ambities. Die zijn er volop, zo blijkt.

Lees hier over de ambities in Tilburg, Apeldoorn, De Wolden, Delft en Haarlem »

Coalitieakkoorden onder de loep

Hoeveel aandacht hebben gemeenten de komende vier jaar voor bouw en infrastructuur? Om die vraag te beantwoorden legt Bouwend Nederland maar liefst 270 coalitieakkoorden onder de loep. Inmiddels zijn er zo'n 200 akkoorden onderzocht. Beleidsmedewerker Bouwend Nederland Martijn Verwoerd ziet positieve eerste resultaten. "Er is veel aandacht voor de bouw van voldoende nieuwbouwwoningen. Ook de noodzaak voor meer middeldure huur zien we regelmatig terug. Andere vaak genoemde thema's zijn onderwijshuisvesting, een beter vestigingsklimaat voor ondernemers en moderne fietspaden voor bijvoorbeeld e-bikes."

Toch blijven er in de coalitieakkoorden ook belangrijke zaken onderbelicht, stelt Verwoerd. "Bij plannen voor nieuwbouwwoningen ligt het accent vooral op binnenstedelijke locaties. Maar er zijn ook uitbreidingslocaties nodig om aan de vraag te voldoen. Verder is er weinig aandacht voor ondergrondse infrastructuur, zoals het klimaatbestendig maken van rioleringen en binnenstedelijke waterberging. Ook stippen veel coalitieakkoorden wel het meer investeren in onderhoud van infrastructuur aan, maar wordt bijvoorbeeld broodnodige vervanging en renovatie van versleten bruggen en viaducten amper genoemd."

Bouwend Nederland gaat op twee manieren met de uitkomsten aan de slag. Verwoerd: "We nemen de resultaten mee in de masterclasses met (nieuwe) wethouders. Onderbelichte thema's brengen we bovendien in bij de volgende gemeentelijke bouw- en infraoverleggen."

Meer informatie over de inzet van Bouwend Nederland tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op www.bouwendnederland.nl/gemeenteraadsverkiezingen.


WONINGMARKT UTILITEITMARKT INFRAMARKT