Marktdag Infraplatform Oost en de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland: 2 november 2018

Door Redactie, 30 oktober 2018

Marktdag Infraplatform Oost en de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland: 2 november 2018

Deze marktdag draagt het motto ‘Samen op weg naar een gezonde en kwalitatieve inframarkt’.
Het werkaanbod van de drie provincies, en zeker ook de wijze waarop deze werken op de markt kunnen worden gezet staan centraal in deze bijeenkomst. Maxime Verhagen (voorzitter van Bouwend Nederland), Conny Bieze (gedeputeerde van Gelderland), Bert Boerman (gedeputeerde van Overijssel) en Jan de Reus (gedeputeerde van Flevoland) gaan met elkaar in gesprek over gewenste marktontwikkelingen in Oost Nederland en over de Bouwagenda.
Daarbij komen zeker een aantal aanbestedingsthema’s aan de orde, waarbij de deelnemers van de marktdag gevraagd wordt actief hun ervaringen en zienswijze in te brengen. Bouwend Nederland en de drie provincies zien deze marktdag als een belangrijk sturingsmoment voor verdere ontwikkelingen van de infrasector in Oost Nederland.

Wie doen er mee en locatie?
De marktdag is bedoeld voor zowel marktpartijen als voor de medewerkers van de drie oostelijke provincies. De bijeenkomst is vooral gericht op directies, projectleiders, tendermanagers of deelnemers aan tenderteams.

De marktdag vindt plaats van 9.00 uur (ontvangst 8.30 uur) tot 12.30 uur (aansluitend lunch) in het provinciehuis Gelderland, Markt 11, 6811 CG in Arnhem.

Programma

Programma

8.30 uur

9.00 uur

Ontvangst

Welkom en inleiding

9.10 uur Doorkijk naar projecten
9.55 uur

Paneldiscussie met Maxime Verhagen ( voorzitter Bouwend Nederland) & Conny Bieze, Bert Boerman en Jan de Reus (gedeputeerden van respectievelijk Gelderland, Overijssel en Flevoland) m.b.t.:

1) Naar een kwalitatieve en gezonde inframarkt, wat is dat?
2) Hoe kunnen we de bouwagenda vertalen naar infraprojecten?
3) Hoe loopt de vertaling naar de praktijk?
Panel aanvulling met vertegenwoordiging van marktpartijen en provincie (feedback vanuit aannemers programmamanagers van de provincies)

10.30 uur Pauze
10.45 uur

Workshop eerste ronde:

1. Flevoland – uitnodigingsbeleid / selectie van meerjarig vaste partners
2. Gelderland – EMVI/BPKV & duurzaamheid als criterium bij aanbestedingen.
3. Overijssel – Stap maken naar circulair bouwen
4. BNL – Ervaringen met Past performance (marktpartij i.s.m. prov. Overijssel)
5. BNL – Ervaringen met SROI (marktpartij i.s.m. provincie Gelderland)

11.30 uur

Workshop tweede ronde

zelfde thema's

12.15 uur12.30 uur

Afsluitende sessie:
Welke projecten voor welke kanskaarten? Hoe kunnen we belemmeringen wegnemen?


Lunch

 

Workshop 1: Uitnodigingsbeleid
De provincie Flevoland geeft uitleg over haar voorgenomen uitnodigingsbeleid, waarbij gewerkt gaat worden met meerjarige partners voor alle projecten. De provincie wil graag adviezen van de markt voor dit uitnodigingsbeleid.

Workshop 2: EMVI/BPKV en duurzaamheid
De provincie Gelderland geeft mede namens de andere provincies en samen met een marktpartij een inleiding over de toepassing van EMVI/BPKV in het kader duurzaamheidsopgaves (Ambitieweb) bij aanbestedingen. Hoe sturen we op kwaliteit? De provincies delen hun ervaringen en horen graag wat de markt hierin betekenen kan/wil.

Workshop 3: Stap maken naar circulair bouwen
De provincie Overijssel wil grote stappen zetten naar circulaire infrabouw met de ambitie om tot hoger niveau van (her)gebruik van materialen te komen. Daarbij wordt met de marktpartijen een actieplan uitgewerkt. Ook denkt men na over de juiste marktbenadering. Voorschrijven of ruimte laten voor innovatie? De provincie wil graag weten hoe dit samen met de markt kan worden gerealiseerd.

Workshop 4: Ervaringen met past performance
De provincie Overijssel en een aantal marktpartijen geven hun ervaringen rond de toepassing van Past Performance. Wat werkt wel en wat werkt niet? De provincies delen hun ervaringen en horen graag van de markt wat de markt op het gebied van past performance wil.

Workshop 5: Ervaringen met SROI
Een marktpartij geeft met de provincie Gelderland een inleiding over de toepassing van SROI (Social Return On Investment). Zij willen hun ervaringen met de overige marktpartijen en provincies delen en horen graag hun wensen en idee├źn op dit gebied zijn.
Voor alle workshops geldt dat de kansen die hieruit voortvloeien op een kansenkaart worden verzameld.
Aanmelding
De uitnodiging is verstuurd aan alle infraleden in regio Oost. Mocht u deze niet hebben ontvangen en wel naar deze bijeenkomst willen, dan bent u van harte welkom.
U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan evenementen@bouwendnederland.nl  met vermelding van uw naam en voorletter, bedrijfsnaam, functie en emailadres. 
Wij vragen u om bij inschrijving uw voorkeur aan te geven voor de te volgen workshops (bijvoorbeeld ‘voorkeur workshops: 1 & 2).

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het regiokantoor in Oost,
Wendy Velthuis, T (055) 3 68 68 68 of E w.velthuis@bouwendnederland.nl.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN DUURZAAMHEID CIRCULAIRE ECONOMIE INFRAMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Han de Groot

Regiomanager Regio Oost