Pontsteiger winnaar van de internationale buildingSMART Award 2018

Door Arjan Walinga , 17 oktober 2018

Pontsteiger winnaar van de internationale buildingSMART Award 2018

Het woongebouw Pontsteiger in de Amsterdamse Houthavens is de winnaar van de internationale buildingSMART Award 2018 binnen de categorie ‘Construction’. Dit is bekend gemaakt tijdens het ‘International Standards Summit’ in Tokyo.

De jury heeft de prijs toegekend aan bouwcombinatie Pontsteiger, bestaande uit Dura Vermeer, De Nijs en betrokken partners, omdat zij erin is geslaagd om Pontsteiger volledig met open BIM-standaarden te ontwikkelen en te bouwen. Bij Pontsteiger is vanaf de start gekozen voor het open BIM gedachtegoed, met als rode draad dat het samenwerken op een gestructureerde en eenduidige wijze kan leiden tot het verhogen van de integraliteit van de verschillende onderdelen, versnellen van afstemming, faciliteren in prefabricatie en het verhogen van de kwaliteit en veiligheid tijdens het bouwen. Al in het beginstadium heeft de directie van de bouwcombinatie aangegeven dat het BIM-niveau van Pontsteiger op een zodanig niveau moet zitten dat tegen de oplevering, het niet gedateerd is. Vroeger was de ‘bouwtekening’ de primaire informatiedrager, nu is dat het BIM-model. Bij Pontsteiger is volledig vertrouwd op het BIM-model en dat is een fundamenteel verschil met andere projecten op het moment dat het project startte in 2015.

Building Smart

BuildingSMART is een internationale non-profit organisatie die open BIM-standaarden ontwikkelt en het gebruik ervan stimuleert. Jaarlijks organiseert BuildingSMART International een Award programma. Hierin wordt gekeken hoe effectief en innovatief de open BIM-standaarden worden toegepast in projecten en hoe je uitdagingen in het digitaal samenwerken kan overwinnen. BuildingSMART had dit jaar moeite om alle inzendingen op tijd te bekijken en te komen tot een winnaar - er zijn nog nooit zoveel inzendingen geweest als dit jaar.

“BIM is het samenwerken met 3D modellen voorzien van de benodigde informatie. Het komen tot integraal afgestemde modellen met de juiste informatie is het gevolg van een iteratief proces van gestructureerd werken, kennis delen en afstemmen. BIM gaat over samenwerken, op een open en transparante wijze. Daarom is het gebruik van open standaarden essentieel. Dit is de enige duurzame manier van BIMmen in de keten”, aldus Jeffrey Truijens - Informatie & Procesco√∂rdinator Dura Vermeer.

Pontsteiger volledig open BIM

De open BIM-manier van werken heeft zijn vruchten afgeworpen. De bouwcombinatie Pontsteiger wil dan ook de ervaringen en lessen met een breed publiek delen. Dit is ook de reden van inschrijving geweest aan de buildingSMART Award. De BIM co√∂rdinatoren Mark van der Wal en Maaik de Nijs zijn trots op het behaalde resultaat: “Het is gaaf om te zien dat ons geloof in werken met open BIM standaarden is opgepikt door het gehele team. Wij hebben dag in dag uit keihard met het gehele team gewerkt en het resultaat is daar. Dat we hierbij erkenning krijgen van BuildingSMART International is dan ook een bevestiging van hetgeen we hebben neergezet”.

Inzending Project Pontsteiger

De bouwcombinatie heeft zich ingeschreven op de categorie Construction. Daarbij zijn verschillende onderwerpen belicht om aan te tonen dat het werken met BIM en open standaarden tot mooie resultaten kan leiden. Bij elk onderwerp zijn de uitdagingen, werkwijzen, uitkomsten en voordelen beschreven, begeleid met praktische voorbeelden en illustraties. Deze inzending is daarnaast benaderd als een teamprestatie, wat terugkomt in de testimoniums die door de verschillende betrokken partijen zijn aangeleverd.


KETENSAMENWERKING

Over de auteur

A. (Arjan) Walinga

Accountmanager