Geslaagd en levendig bestuurdersoverleg met team Oost op sterkte

Door Wendy Velthuis , 18 oktober 2018

Geslaagd en levendig bestuurdersoverleg met team Oost op sterkte

"Team Bouwend Nederland Oost is weer op volle sterkte om de leden en achterban te dienen,” dat zei regiomanager a.i. Han de Groot tijdens een goed bezocht bestuurdersoverleg in Zwolle. Op deze bijeenkomst van 11 oktober jl. onder leiding van Henk Pluimers (lid regiobestuur) is verder gesproken over de prioriteiten voor de regio voor 2019. Een belangrijk onderwerp van gesprek was hoe we in alle geledingen van Bouwend Nederland in Oost kunnen komen tot een gezamenlijk sterke lobby en ondersteuning van de leden.

De inzet van Bouwend Nederland in de regio vormde de kern van het gesprek. Vanuit alle aanwezige afdelingen werd met elkaar gekeken naar de doelen voor 2019 en wat daar voor nodig is. Ook werden lessen getrokken uit afgelopen jaar en benadrukt welke mooie resultaten de besturen het afgelopen jaar behaald hebben. Daaruit zijn concrete punten meegegeven die het regiokantoor oppakt. Door de laatste ontwikkelingen op dat kantoor is het team Oost weer op volle sterke om daarmee volledig aan de slag te gaan.

De discussie over de ambities van Bouwend Nederland Oost en de uitdagingen die de leden zien, werd ingeleid door een presentatie van directeur beleid- en verenigingszaken Joep Rats. Hij gaf helder aan wat de feiten omtrent de economie, situatie in de bouw en het te verwachten beleid vanuit Den Haag is.

Maar wat betekent dat dan specifiek voor onze regio, bijvoorbeeld voor thema’s als verduurzaming, arbeidsmarkt, veiligheid, de Provinciale Statenverkiezingen, het Klimaatakkoord en de Woonagenda? In een goede gedachtewisseling werd de vertaling gemaakt van het algemene beeld naar de beleidsprioriteiten binnen de regio Oost. Uit deze gesprekken kwamen concrete punten en prioriteiten voor de leden die Bouwend Nederland onderdeel maakt van de inzet.

Naast de onmisbare inhoud, bood de bijeenkomst ook de gelegenheid om zowel tijdens als informeel na de vergadering met elkaar te delen hoe te komen tot sterke afdelingen, een sterk Jong Bouwend Nederland Oost , een sterk Infraplatform Oost en een sterke regio Oost. Daar werd duidelijk dat informatie met elkaar wisselen onmisbaar is, en dat Bouwend Nederland haar leden veel informatie, hulp en service te bieden heeft, die laagdrempelig en zonder moeite ingeschakeld kan worden.

De vergadering stond in het bijzonder stil bij het te vroege overlijden van Leo te Bogt afgelopen zomer. Leo was zeer actief voor Bouwend Nederland. Allereerst natuurlijk in de zijn geliefde Achterhoek, maar zeker ook als landelijk (lid AB) en als actief lid van het regiobestuur. De vergadering stond stil bij wat hij voor de bouwsector heeft betekent en wenst zijn vrouw en drie zonen alle sterkte toe.

 Over de auteur

W.R. (Wendy) Velthuis

Secretaresse

Contactpersoon bij dit bericht

Han de Groot

Regiomanager Regio Oost