Bouwend Nederland eens met Onderzoeksraad: lerend vermogen sector moet omhoog

Door Redactie, 18 oktober 2018

Bouwend Nederland eens met Onderzoeksraad: lerend vermogen sector moet omhoog

Bouwend Nederland waardeert het zorgvuldige werk van de Onderzoeksraad. De Onderzoeksraad en Bouwend Nederland staan voor hetzelfde doel: een deskundige sector, die veilige gebouwen, bruggen en woningen oplevert waarin alle burgers zich veilig voelen en kunnen bewegen.

Lerend vermogen

Voor ons is het belangrijkste signaal in het rapport van de Onderzoeksraad dat het lerend vermogen in de sector omhoog moet. Veiligheid nemen we in de bouwsector al jaren uiterst serieus. Dat spreekt ook uit verschillende initiatieven. Alleen richt onze aanpak zich nog teveel op projectniveau. Die aanpak is onvoldoende om iedereen in de sector van elkaar te laten leren. Daarvoor moeten we de krachten bundelen, met alle partijen in de bouwketen. Ieder project is een complex proces met meerdere partijen, zoals de OvV terecht vermeldt, maar uiteindelijk telt het gebouw dat we gezamenlijk neerzetten. Dat moet van onbesproken kwaliteit zijn en daaraan moeten we in de keten letterlijk allemaal ons steentje bijdragen.

Beter aanbesteden

Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland: “Ik ben blij met de aandacht van de Onderzoeksraad voor het aanbestedingsproces. Al jaren maken we ons sterk voor een andere wijze van aanbesteden waarbij alle relevante partijen eerder en meer in het voortraject betrokken worden. Gunnen op basis van de laagste prijs is een bekend fenomeen. Op kwaliteit mag echter nooit bezuinigd worden. Ook druk op de planning mag geen reden zijn om veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen.”

Veiligheid uit de concurrentiesfeer

Als reactie op een van de aanbevelingen stelt Fries Heinis: “Veiligheid moet uit de concurrentiesfeer. Om die reden hoort het ook niet in de algemene voorwaarden thuis maar gewoon in regelgeving”. Opdrachtgevers moeten zich ook realiseren dat veiligheid een prijs heeft. Nu het economisch beter gaat ontstaat er ruimte om te kiezen voor meer kwaliteit in plaats van laagste prijs.

Krachten bundelen voor een betere ketenaanpak

Bouwend Nederland vindt, met de Onderzoeksraad, dat er meer duidelijkheid moet komen over de verantwoordelijkheden voor kwaliteit en veiligheid. Samen met de opdrachtgevers, samen met de Governance Code en samen met de partners in de bouwketen.

De oproep van de Onderzoeksraad om de handen in elkaar te slaan, versterkt onze eigen initiatieven daartoe, zoals de aanstaande werkconferentie Constructieve Veiligheid in november en de bewustwordingscampagne Bewust Veilig, Iedere Dag. Veiligheid is immers een zaak van ons allemaal.

Meer informatie: Werkconferentie Constructieve veiligheid verdient meer

Meer informatie: Bewust Veilig, Iedere Dag

Brancheorganisatie VNConstructeurs onderschrijft ook dat het lerend vermogen van de sector omhoog moet


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO) VEILIGHEID VAN HET BOUWWERK (O.A. CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID)