STABU: vertrouwde rol, vernieuwde koers

Door Joppe Duindam , 19 oktober 2018

STABU: vertrouwde rol, vernieuwde koers

De STABU-systematiek wordt inmiddels breed toegepast in de B&U-sector, dankzij tientallen jaren van ontwikkeling door specialisten, belanghebbenden en gebruikers. Het klassieke STABU-bestek vormt nog steeds de basis van 65 tot 80 procent van alle werken. Om toekomstbestendig te blijven en in te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de sector, hebben Bouwend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf, Uneto-VNI, Aedes, BNA en NL-ingenieurs – de vertegenwoordigers in het bestuur van STABU – de koers voor de komende jaren opnieuw vastgesteld.

Ontwikkelingen in de bouw vragen om vernieuwing. BIM, digitalisering en informatisering en de behoefte aan andere contractvormen - denk aan functioneel specificeren – vragen om aanpassing van het bestaande. Er gebeurt veel van waarde in de bouwkolom maar de grote uitdaging is om dit met elkaar te verbinden. Met de Digideal van de Bouwagenda kan dat. STABU haakt graag aan bij deze ontwikkelingen.

Drie prioriteiten

Drie prioriteiten geven richting aan het doen en laten van STABU voor de komende tijd, namelijk: het moderniseren van STABU-2, het toepasbaar maken van STABU-content in een BIM-omgeving en het intensiever samenwerken met aanpalende instituten.

 1. Moderniseren STABU-2
  De STABU-2 systematiek blijft op zijn minst nog vijf jaar effectief en wordt actueel gehouden. In 2018 ligt de nadruk op het beheren en actualiseren van STABU-2-data. Het gaat concreet om STABU2- data in de STDB (STABU Database), gebruik FPS in combinatie met STABU-2-data én de ontsluiting van STABU2-data vanuit STDB naar systeemhuizen/gebruikers. In 2019 verschuift het accent naar het optimaliseren van het databaseontwerp, de ontsluiting en het beheer. Zo krijgt de STABU-database een nieuwe architectuur en worden er nieuwe vormen van dataontsluiting ontwikkeld.
                    
 2. Toepasbaar maken van STABU-content in een BIM-omgeving
  Alle partijen in de keten zullen op de een of andere manier met BIM te maken krijgen. In 2018 gaat STABU onderzoeken of de STABU-data toegevoegde waarde kan bieden voor aannemers, installateurs en opdrachtgevers. In 2019 zal de dienstverlening hierop worden afgestemd. Dit gebeurt in nauwe afstemming en samenwerking met de (toekomstige) gebruikers in de markt.
                 
 3. Intensiever samenwerken met aanpalende partijen
  STABU wil de waarde en rol van de stichting voor de bouwkolom specifiek maken en zorgen voor een heldere positie in het speelveld. Zo krijgt de samenwerking met KOMO, BRIS en BNB de komende maanden verder invulling (na ondertekening van de intentieverklaring in juli dit jaar) en zijn de eerste stappen gezet in die met het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Ook bekijkt STABU de samenwerking met NVTB en FEDET om de rol van de fabrikant scherper te krijgen.
                     

Naar een open standaard

Forum Standaardisatie is een initiatief van de overheid om open standaarden te stimuleren. Een open standaard heeft tot doel de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken en de communicatie te ondersteunen. De STABU-standaard is nog niet aangemerkt als een open standaard. De partijen uit het bestuur van STABU gaan zich hard maken om STABU-2 als zodanig te presenteren met de status ‘Aanbevolen standaard’. Het traject hiervoor is inmiddels gestart.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Over de auteur

J.S.S. (Joppe) Duindam

Accountmanager