Marktsessies Expeditie Energieneutraal in Assen boeien met aansprekende sprekers

Door Redactie, 19 oktober 2018

Marktsessies Expeditie Energieneutraal in Assen boeien met aansprekende sprekers

Het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord levert spannende toekomstbeelden en open eindjes op. Ze kwamen en komen aan bod tijdens bijeenkomsten van Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe.

Vlak voor de zomervakantie werd in het provinciehuis in Assen de Marktsessie Expeditie Energieneutraal georganiseerd. Organisatoren Bouwend Nederland, UNETO-VNI en de provincie Drenthe hadden Diederik Samsom gestrikt als keynote spreker. Hij is voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving waar ook Bouwend Nederland aan deelnam. Opdracht van de sectortafels was hoofdlijnen te formuleren voor een toekomstbestendig klimaatbeleid. Samsom belichtte in Assen de hoofdlijnen die ‘zijn’ sectortafel heeft geformuleerd. Onder meer de wijkgerichte benadering kwam aan bod. Op beeldende wijze schetste hij hoe door die aanpak binnen een gemeente allerlei verschillende vormen van alternatieve energievoorzieningen kunnen worden ingezet.

In het eindrapport van de sectortafels, dat op 11 juli aan minister Wiebes is aangeboden, staat hoe die wijkgerichte benadering opgepakt zou moeten worden. Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast. Daarnaast moet er per wijk een uitvoeringsplan duurzame energie en energie-infrastructuur komen. Bouwend Nederland zet hier wel wat vraagtekens bij. Beschikken gemeenten wel over voldoende menskracht en middelen om hun regierol goed uit te voeren bijvoorbeeld?

Normering voor koopwoningen

Andere hoofdlijn die Samsom 25 juni belichtte, was financiering en normering. Daarin staat onder meer een maatregel om ook de isolatie van bestaande bouw op het gewenste niveau te krijgen. Bij de aankoop van een woning moeten alle isolatiemaatregelen die met positief rendement genomen kunnen worden, met klem worden aangeboden aan de koper, inclusief financieringsmogelijkheden. Levert dat onvoldoende effect op, dan kan de norm vanaf 2030 verplicht worden. Samsom gaf toe dat dat best een lastig verhaal kan worden, want: “Iedereen heeft toch het recht om in een slecht geïsoleerd huis te wonen.” Ook Bouwend Nederland ziet wel wat open eindjes bij deze maatregel, onder meer waar het gaat om de handhaving ervan en de monitoring van het effect.

Lees hier het verslag terug van de Marktdag.

Kijk voor meer informatie op www.bouwendnederland.nl/energieneutraal-drenthe.


DUURZAAMHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Kees Vianen

Adviseur Duurzaamheid Regio Noord