Voorkom vertraging, check de bouwprocedures

Door Redactie, 19 oktober 2018

Voorkom vertraging, check de bouwprocedures

Stel je voor: je bent ontwikkelaar en ziet een prachtige kans voor nieuwbouw aan de rand van een populair Noord-Hollands dorp. Je weet er voordelig een weiland op te kopen en begint met het maken van je woningplannen. Goed idee, toch? Tot het moment dat je plan wordt afgekeurd. Omdat je termijn voor inschrijving verstreken is, je buiten de weidevogels had gerekend of zelfs omdat er überhaupt in jouw weiland niet gebouwd mag worden. Nu is er als hulpmiddel een infographic om eerder zicht te krijgen in provinciaal beleid en regelgeving. “Een a tot z checklist waarmee je onuitvoerbare plannen kunt voorkomen.”

De Samenwerkingsagenda van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland is gericht op het bouwen van voldoende woningen voor de toekomst. Dat kan door optimaal gebruik te maken van de beschikbare plancapaciteit en door in het juiste tempo te bouwen. Dat laatste lukt helaas nog niet altijd. “Eén van de redenen dat bouwprocessen vertraging oplopen, is onvoldoende kennis van bouwers en ontwikkelaars over beleid en ruimtelijke procedures”, legt Jan Overtoom, regiomanager Randstad Noord uit. “Elke fase van het bouwproces kent haar eigen regelgeving en eisen. Een project moet aan alle regels voldoen. Zie je iets over het hoofd, dan loop je het risico dat een plan afgekeurd wordt of vertraging oploopt. Deze infographic helpt te voorkomen dat ontwikkelaars halverwege het proces weer terug bij af moeten beginnen.”

Versnellingsteam

Jan Overtoom ontwikkelde de infographic het afgelopen jaar samen met beleidsmedewerkers van de provincie Noord-Holland. Het bouwproces is opgedeeld in zes stappen en bij iedere stap staan de regels en normen waar rekening mee gehouden moet worden. “Het is een overzicht van regelgeving op provinciaal (en landelijk) niveau. Ook kunnen ontwikkelaars erin vinden wat ze per gemeente moeten controleren, zoals afspraken over duurzaam bouwen. In de infographic staan hyperlinks naar bijvoorbeeld de Monitor Plancapaciteit, naar bepaalde milieunormen en regelgeving rond ruimtelijke ordening. Daarnaast is op de viewer woningbouwlocaties NHN te zien welke gebieden beschermd zijn en waar andere plannen in de regio liggen. Tevens wordt duidelijk tot wie ontwikkelaars hun vragen kunnen richten, wat het Servicepunt Duurzame Energie is en hoe ze contact kunnen opnemen met het ‘versnellingsteam’ van de provincie.”

Bekijk de infographic op https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid/Infographic of bezoek www.plancapaciteit.nl.


WONINGMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord