De gehele keten bij bouwonderwijs betrekken

Door Redactie, 19 oktober 2018

De gehele keten bij bouwonderwijs betrekken

SPB Gouwe en Rijnstreek leidt al 35 jaar leerlingen op voor de bouw. “De laatste tijd loopt het aanbod terug, terwijl de vraag groeit. Als we de komende 35 jaar willen blijven opleiden, moeten we de gehele keten hierbij betrekken”, zegt Ramon Looije, directeur van SPB Gouwe en Rijnstreek. Dat was het vertrekpunt voor de Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek.

Als sinds de jaren 80 zorgen de SPB’s dat regionale bouwbedrijven goed opgeleid personeel krijgen. “Dat doen we natuurlijk niet alleen. Ook vmbo-scholen, mbo-instellingen en bouwbedrijven proberen het aanbod goed geschoolde medewerkers te bewaken. Het is effectiever als we al die krachten bundelen”, onderstreept Looije.

Ander speelveld

Het speelveld is de laatste jaren flink veranderd. Hierdoor is het vinden en opleiden van mensen steeds lastiger. Het aantal leerlingen op de bouw- en techniekafdelingen van scholen daalt en dat heeft zijn weerslag op het aantal bouw- en techniekopleidingen. “Aan de andere kant is de bouwsector booming, waardoor bedrijven staan te springen om goed opgeleide mensen. Als we op de huidige weg doorgaan, ontstaat er op termijn een probleem.”

Brede insteek

Looije is ervan overtuigd dat het SPB deze uitdaging niet alleen aan kan. “We willen de gehele keten betrekken: onderwijs, bouwbedrijven en de gemeente. Alleen met een brede insteek is het mogelijk om op de lange termijn voldoende instroom te houden voor het juiste opleidingsaanbod. Om dat te bewaken, hebben we het initiatief voor de Bouwacademie genomen.”

Krachten bundelen

Het doel van de Bouwacademie is om leerlingen vanaf 13 jaar tot en met cursisten van 67 jaar opleidingen, training, advies te geven en naar een baan te helpen. Looije legt uit: “We willen één loket bieden waar bedrijven, gemeentes, vmbo’s en roc’s terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met praktijkgerichte opleidingen voor de bouw. We kunnen geïnteresseerden snel en doelgericht opleiden en hebben het netwerk om ze bij bedrijven te plaatsen.”

Opleidingen opstarten

De gesprekken over de precieze invulling van de samenwerking en het aanbod van de Bouwacademie zijn in volle gang. “Gemeenten kunnen bijvoorbeeld kandidaten, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of statushouders aanbieden. Scholen die de laatste jaren hun bouwopleiding hebben gesloten, helpen we om deze weer op te starten. We geven ze bijvoorbeeld toegang tot onze faciliteiten en docenten.”


ONDERWIJS EN OPLEIDING INSTROOM