Nieuwe module uitgebreid bouwweer: wat is er anders?

Door Roeland Contzé , 05 november 2018

Nieuwe module uitgebreid bouwweer: wat is er anders?

De uitgebreide weersinformatie is een van de meest bezochte pagina’s van de Bouwend Nederland website. De hierop gegeven weersinformatie helpt de leden in de planning van werkzaamheden, maar ook in discussies met opdrachtgevers over het aantal onwerkbare dagen. In de winterperiode wordt uiteraard ook het weerverlet nauwgezet in de gaten gehouden. Direct naar de nieuwe weermodule »

De leden geven de huidige weerapplicatie een hele dikke voldoende, de informatie is via desktop snel te raadplegen en geeft heel veel informatie. Wel is door de gebruikers een aantal wensen geuit om de tool te verbeteren. De belangrijkste te verbeteren punten betroffen de leesbaarheid op smartphones, beschikbaarheid via Google Chrome en de interpretatie van de cijfers.

Met de ervaringen en wensen van de leden zijn wij aan de slag gegaan. Dit heeft erin geresulteerd dat we een overstap maken van MeteoGroup, de huidige leverancier van het uitgebreide bouwweer, naar InfoPlaza waar een volledig nieuwe weerapplicatie voor ons wordt ontwikkeld.

Om de nieuwe weerapplicatie zoveel mogelijk op de wensen van de leden af te stemmen, hebben we leden in een vroegtijdig stadium bij het proces betrokken. Zo hebben we (kritische) gebruikers van het uitgebreide bouwweer uitgenodigd om samen met ons en InfoPlaza hun visie te geven op de toepasbaarheid van het voorlopig ontwerp, en hebben we alle aanvullende wensen geïnventariseerd.

Mobiel bruikbaar en een App

De hoogste prioriteit bij de leden was de bruikbaarheid op mobiele apparaten. De grafieken en uitgebreide detailtabellen in de huidige weerapplicatie zijn heel gedetailleerd, maar mobiel slecht leesbaar. De nieuwe weerapplicatie zal dan ook zowel op de desktop, tablet als op mobiele telefoons heel goed leesbaar zijn. Dit wordt onder meer bereikt door het bouwweer meer visueel te presenteren. Uiteraard zijn alle detailtabellen nog beschikbaar, maar staan deze achter een veel inzichtelijker plaatje.

Ontwerp vanuit project en werkzaamheden

Uitgangspunt voor de nieuwe weerapplicatie worden de werkzaamheden die je op een project gaat uitvoeren. Op basis van een aantal kritische condities wordt per activiteit direct zichtbaar of een werkzaamheid op dat project wel of niet belemmerd wordt door weersomstandigheden. Is de kleur bij de activiteit groen, is er niets aan de hand, oranje betekent let op, de kritische waarden kan worden behaald en rood betekent dat de werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid niet ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. Welke waarde kritisch is voor jouw werkzaamheden kun je zelf bepalen, uiteraard hebben we voor de meest voorkomende werkzaamheden een aantal werkzaamheden voorgedefinieerd.

Weerverlet

Of op basis van de waarnemingen een norm voor onwerkbaar weer is gehaald, kun je ook direct zien aan de hand van kleurcodes. Bij de Vorst-WW regeling wordt ook direct aangegeven op basis van welke criteria (A,B,C of D) de norm is gehaald, zodat dit kan worden gebruikt bij de melding aan het UWV.
Maar we gaan een stap verder dan enkel de waarneming van vandaag te tonen. We geven ook de verwachting of de betreffende norm in de komende vier dagen mogelijk wordt behaald, zodat u met de korte termijnplanning hier rekening mee kunt houden!

Rapporten

De rapporten voor onwerkbare dagen voor cao-gevoelstemperatuur, Vorst-WW, UAV, en een eigen bepaalde norm komen uiteraard terug in de nieuwe applicatie De rapporten worden daarnaast uitgebreid met de GIW-norm en de betonfase. En ook de dag-waarnemingen kunt u tot jaren terug in een maandrapport terugvinden.Over de auteur

R.M.H. (Roeland) Contzé

Manager Ledenvoordelen