Ingenieursbureau Amsterdam zet in op goede relaties met bouwers

Door R. (Ruben) Heezen , 25 oktober 2018

Ingenieursbureau Amsterdam zet in op goede relaties met bouwers

 Ruim 40 geïnteresseerde toehoorders had het ingenieursbureau van de gemeente bij de bijeenkomst die de afdeling Amsterdam 24 oktober had georganiseerd. Werken aan transparantie en goede relaties was de kern van de boodschap.

De GWW-bedrijven hebben een grote opdrachtgever aan de gemeente Amsterdam; zo’n 600 miljoen wordt er jaarlijks aanbesteed op infragebied. Niet alle projecten verlopen vlekkeloos en zonder wrijving. Op een speciaal daarvoor georganiseerde themabijeenkomst deden vier vertegenwoordigers van het gemeentelijk ingenieursbureau uit de doeken hoe de gemeente inzet op leren van de dingen niet goed zijn gegaan en het verbeteren van processen en de relaties. IB en een vertegenwoordiging van de infrabedrijven komen daarvoor regelmatig bijeen in Kringen. Daar worden ervaringen gedeeld en zaken besproken die niet goed zijn verlopen, bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking, de omgang met betalingstermijnen, de documentatie en de communicatie.
Omdat er nogal verschil in de soorten projecten en problematieken kan zitten, is er een Kring MKB waar kleinere, onderhands aanbestede opdrachten aan bod komen en een Kring Groot voor de grotere projecten.
De Kringen-aanpak werkt, is de ervaring van Bouwend Nederland-leden. Het blijft niet bij alleen praten en zeggen dat er geleerd moet worden van de praktijk; er wordt aan de hand van de ervaringen ook daadwerkelijk bijgestuurd.

Transparantie over selectiemethode

Ander item dat de revue passeerde was de groslijsten waar de gemeente Amsterdam mee werkt. Het Ingenieursbureau legde uit hoe er bij aanbestedingen uit deze lijst wordt geselecteerd. Waar voorheen alle partijen door projectteams werden gekozen, hanteert de gemeente tegenwoordig een andere methodiek. Twee bedrijven worden geselecteerd door projectteams, één door het IB op basis van past performance en twee partijen komen uit de groslijst. De toelichting op dit proces zorgde vooral voor een stuk transparantie wat belangrijk is voor de onderlinge relaties.

Niet alleen voor de infra

De ‘Kringgesprekken’ en de groslijstmethodiek zet de gemeente vooralsnog alleen in bij de infraprojecten. De B&U-sector, die met ca 50 miljoen een veel kleinere opdrachtportefeuille heeft in de hoofdstad, gaf echter aan ook graag zo’n overlegstructuur en selectiesysteem te willen. De mannen en vrouw van het Ingenieursbureau zegden toe te gaan kijken of en hoe dat kan worden opgezet.
In afwachting van de uitkomst zitten de bouwbedrijven overigens niet zonder een mogelijkheid hun stem te laten horen, benadrukte het IB. “Er is een klachtenmeldpunt. Maak daar gebruik van als er iets loos is want als we niets weten kunnen we niets doen.”

SROI onder de loep

Een andere toezegging van de gemeente is dat opnieuw wordt gekeken naar de SROI-invulling. Recent is de eis al bijgesteld van 5% naar 3% van de aanneemsom maar zelfs dat is voor bedrijven moeilijk te realiseren omdat de kaartenbakken bijna leeg zijn. De gemeente erkent het probleem en wil, mogelijk per project, bekijken hoe realistisch het percentage is. Ook andere manieren om de SROI-verplichting in te vullen worden onderzocht.
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook nog reacties uit de zaal op het gebruik van VISIE; het documentatiesysteem wordt nogal eens ingezet als communicatiesysteem. Niet de bedoeling volgens het IB, dus wordt een gesprek georganiseerd tussen aannemers en teamleiders van directievoerders om dit probleem aan te pakken.

Een zeer positieve bijeenkomst, vonden zowel gemeente als de leden. En dat belooft veel goeds voor de komende Marktdag in Amsterdam. Die vindt plaats op 6 november in de Zuiderkerk te Amsterdam.
 


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN SOCIAL RETURN BEVORDEREN KETENSAMENWERKING

Over de auteur

R. (Ruben) Heezen