Masterclass brengt Limburgse wethouders en bouwers dichter bij elkaar over aanpak verduurzamingsopgave

Door Hanneke van Eijndhoven , 26 oktober 2018

Masterclass brengt Limburgse wethouders en bouwers dichter bij elkaar over aanpak verduurzamingsopgave

Tijdens de Masterclass voor Wethouders Wonen deed gedeputeerde Hans Teunissen de handreiking: “Wat kan de provincie nog betekenen voor de gemeentes om volkshuisvesting vlot te trekken? Waar zitten beperkingen? We kunnen Limburg niet over één kam scheren, er zijn regionale verschillen. Maar regio’s pak je samen en geef als regio hetzelfde signaal af. Regels mogen oplossingen niet in de weg staan, maar we moeten wel kijken naar de toekomstbestendigheid van de plannen.”

Gedeputeerde Hans Teunissen (Ruimte & Onderwijs) en John Kreugel (Voorzitter Bouwend Nederland Limburg) mochten als gezamenlijke gastheer zo’n 16 Limburgse gemeenten verwelkomen in het prachtige pand van de Rabobank in Sittard. Dit pand was bewust voor deze bijeenkomst gekozen, omdat dit bij de bouw (5 jaar geleden) zijn tijd al behoorlijk vooruit was op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is het aandachtspunt van deze bijeenkomst. Hieronder een korte weergave van de gevoerde discussies en conclusies:

Andere rolverdeling stimuleert verduurzaming
John Kreugel zegt: “We willen partijen dichter bij elkaar brengen. Wij hebben ervaringen met duurzaamheidsprojecten die werken, wellicht kunnen we in gesprek met gemeenten sámen nadenken over wijkoplossingen en mogelijkheden.” Men erkent als grootste uitdaging om de particulier zover te krijgen hun woning te verduurzamen. We moeten mensen vooral duidelijk maken wat de voordelen voor hun energiekosten maar ook verkoopbaarheid van hun woning.

Gastspreker Eefje Stutvoet (Adviseur duurzaamheid bij Atrivé) geeft aan: “We ontwikkelen de duurzaamheidstechnieken nu naast elkaar, eigenlijk moeten we naar echte productontwikkeling die voor elke consument aantrekkelijk is. Neem bijvoorbeeld de mobiele telefoon die steeds meer kan!. Cluster de opgave zoveel mogelijk zodat er een plan kan komen voor een hele regio in plaats van één straat of wijk. De traditionele rollen zullen daarbij moeten veranderen:

Gemeente --> Facilitator
Bouwpartij --> Productbedrijf
Corporatie --> Inkooporganisatie
Energieleverancier --> Energieverdeler

Provincie geef procesondersteuning in plaats van “gewoon subsidie”, want subsidie gaat vaak naar mensen die het “toch al willen” en vaak zelfs naar mensen die het toch wel zouden doen.”

Suzanne Lipsch (Programmamanager Wonen en Herstructurering Stadsregio Parkstad Limburg) zegt: “Er is meer transparantie gewenst over mogelijkheden vanuit de Bouw. Er lijkt te weinig vertrouwen tussen de twee werelden. Ook in Zuid-Limburg mag nog gebouwd worden, maar je moet met elkaar spreken over afspraken die er al liggen. Op een creatieve manier met de nieuwe regels omgaan.”

Parkstad geeft aan al goed in kaart te hebben welke woningen zij hebben in de regio en welke verduurzamingsacties daar genomen dienen te worden. Concreet heeft Bouwend Nederland afgesproken bij Parkstad aan te sluiten. Met hen samen verder denken en zo wellicht tot concrete oplossingen komen die voor Limburgse gemeenten als voorbeeld kunnen dienen.

Financiering is het struikelblok
Er gebeurt al veel in de Limburgse stroomversnelling, maar het loopt vast op financiering. Een woning renoveren is duurder dan slopen en opnieuw bouwen. Wie betaalt wat en wie is verantwoordelijk voor de investering. Volgens de gemeente kan dat niet de consument zijn, de bouwer moet in de picture blijven door middel van een onderhoudscontract. Volgens Roger Smeets (bestuurslid Bouwend Nederland Limburg) wordt deze constructie al toegepast bij nieuwbouwwoningen.

Bouwend Nederland maakt zich bij de onderhandelingen aan de sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord hard voor een aantrekkelijk aanbod voor zowel de vraag- als de aanbodkant. Woningeigenaren moeten hun huis kostenneutraal kunnen verduurzamen en voor aanbieders moet een continue vraag komen zodat het aantrekkelijk wordt om te investeren in de verduurzamingsmarkt.

Klik hier voor meer informatie over het Klimaatakkoord.
Klik hier voor de presentatie van Eefje Stutvoet.
klik hier voor de analyse van de Limburgse coalitieakkoorden door Dennis Mollet.Over de auteur

Hanneke van Eijndhoven

Regionaal Adviseur Verenigingszaken Limburg