Kwetsbaarheid Nederlandse kunstwerken leidt tot toenemende files

Door Anne-Marie Frissen , 05 november 2018

Kwetsbaarheid Nederlandse kunstwerken leidt tot toenemende files

Vorige week werd wederom duidelijk hoe kwetsbaarheid onze kunstwerken zijn. De lichten in de Beneluxtunnel hoeven maar uit te vallen, en automobilisten in Nederland staan helemaal vast. Het filerecord werd met 1135 kilometer bijna weer gebroken. Tot 2023 verwacht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat het reistijdverlies fors oploopt en het wegverkeer gestaag groeit. Maar er ligt nóg een gevaar op de loer: het onderschatte belang van het maken van tijdige onderhoudsplannen voor bruggen en tunnels. De toekomstige onderhoudsopgave is anno 2018 nog niet duidelijk genoeg, waarmee het risico op onverwachte uitval stijgt. We moeten daarom nú handelen om het fileleed van de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Onderhoudsopgave in kaart brengen

De onderhoudsopgave van civiele kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en viaducten, moet versneld in kaart worden gebracht. Duizenden bruggen, viaducten en sluizen zijn de komende jaren voorbij hun technische levensduur en moeten vervangen worden. In het scenario dat er onverwacht een brug uitvalt vanwege onvoorzien onderhoud, dan is de economische schade als gevolg van een vastlopend wegennetwerk niet te overzien. “Willen we Nederland duurzaam bereikbaar houden, dan moeten we investeren in een integrale aanpak om onze civiele kunstwerken te onderhouden, te repareren of te vervangen”, zegt Anne-Marie Frissen, de onlangs gestarte beleidsadviseur infra bij Bouwend Nederland. “Vorig jaar juni waarschuwde Bouwend Nederland al voor de zorgwekkende toestand van bruggen en tunnels. Van de 750 bruggen en 22 tunnels die het Rijkswegennet telt, lopen tientallen gevaar onverwacht uit te vallen. Bij het uitvallen van Merwedebrug op de A27 zagen we hoeveel impact dit had op de doorstroming van Nederland.” Dit kan voorkomen worden als de overheid de opdracht geeft de onderhoudsopgave in kaart te gaan brengen.

Langetermijnplannen

“Mijn oproep aan het Rijk, provincies en gemeenten is om zo snel mogelijk te kijken naar de programmering, óók op de lange termijn”, aldus Frissen. “Onderhoudstrajecten zijn immers niet van de ene op de andere dag gepland en uitgevoerd. Overheden moeten in 2018 nadenken over de onderhoudsopgave van 2030 en daar budget voor alloceren. Samen met bouwers en infrabedrijven kan dan een realistisch plan worden gemaakt voor hun kunstwerken en wegen.” Er wordt momenteel naar een scala van innovatieve beleidsmaatregelen gekeken om de doorstroming en bereikbaarheid van de Nederlandse wegen te garanderen. “Maar onderhoud, reparatie en vervanging van bruggen en tunnels is een minstens zo grote factor van belang in het aanpakken van de filedruk”. Hoe beter, tijdiger en nauwkeuriger de toekomstige opgave in kaart is gebracht, des te beter kunnen alle partijen, dus markt én overheid, anticiperen op deze opgave. Hierdoor kan de overlast voor de Nederlandse weggebruiker zo klein mogelijk worden gehouden.Over de auteur

Anne-Marie Frissen