Nieuwe module voor uitgebreide bouwweer is live!

Door Redactie, 05 november 2018

Nieuwe module voor uitgebreide bouwweer is live!

Maandag is de nieuwe weerapplicatie voor het uitgebreide bouwweer gelanceerd. Om deze applicatie zoveel mogelijk op de wensen en behoeften van de leden af te stemmen, hebben we leden in een vroegtijdig stadium bij het proces betrokken. Zo hebben we (kritische) gebruikers van het uitgebreide bouwweer uitgenodigd om samen met ons en Infoplaza hun visie te geven op de toepasbaarheid van het voorlopig ontwerp, en hebben we alle aanvullende wensen geïnventariseerd. We vroegen aan een van deze gebruikers, Marco Oosterveld van BAM Infra, wat hij vond van zijn rol in de ontwikkeling van het Uitgebreid Bouwweer.

Maakt u al lang gebruik van het Uitgebreid Bouwweer?

“Al jaren gebruiken ik en mijn collega's de Uitgebreide Bouwweerservice van Bouwend Nederland. Om asfalteringswerkzaamheden te kunnen plannen is het belangrijk om een goed, betrouwbaar en locatiespecifiek weerbericht te gebruiken.”

Wilde u graag actief meedenken aan de verbetering van de weerapplicatie?

“Omdat de bouwweerservice een belangrijk onderdeel vormt van ons primaire proces als asfaltaannemer, is het voor ons van groot belang dat de weerservice blijft aansluiten bij onze behoefte. Toen Bouwend Nederland aangaf deze bouwweerservice te gaan vernieuwen, betekende dit voor ons dat we graag bij deze ontwikkeling betrokken wilden zijn.”

Hoe ging deze samenwerking precies in zijn werk?

“In het proces dat aan de vernieuwing van de bouwweerservice vooraf is gegaan, hebben we op verschillende momenten onze inbreng kunnen leveren over de functionaliteit en de uiteindelijke inrichting van de webservice. Daarbij is door Bouwend Nederland en Infoplaza goed geluisterd naar de inbreng van ons als eindgebruiker van de website. Ik heb daarbij de samenwerking als bijzonder prettig ervaren.“

De nieuwe uitgebreide weerapplicatie vindt u via de link ‘meer weer’ op de homepage, of via de tab ‘hulpmiddelen’. U komt eerst op een pagina met algemeen weerbeeld en cao-verwachtingen. Via de groene knop ‘uitgebreid bouwweer’ komt u in de tabellen, grafieken en onwerkbare dagen rapporten. Een handleiding en video-instructie vindt u onder de ‘helpknop’ die zichtbaar wordt als u op uw naam rechtsboven in het scherm klikt.

Wilt u meer informatie over wat er precies voor u verandert in de nieuwe weersapplicatie? Lees dan nu dit artikel!Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst