Waar vind ik mijn bouwkostenindex?

Door Wim Schreurs , 05 november 2018

Waar vind ik mijn bouwkostenindex?

De bouw draait op volle toeren, maar staat wel onder druk. Dat uit zich niet alleen in bouwprojecten die vertraging oplopen of zelfs volledig stil komen te liggen, maar ook in aanbestedingen die mislukken en budgetten die niet toereikend genoeg zijn. Vaak wordt dan een relatie gelegd met de stijgende bouwkosten die voor problemen in de markt zorgen. Het is dan ook niet vreemd, dat leden steeds vaker informeren naar indexcijfers om de kostenstijgingen die gedurende het uitvoeringsproces optreden te verrekenen met hun opdrachtgever.

Veel cijfers beschikbaar ……

In Nederland zijn verschillende reeksen indexcijfers beschikbaar voor het verrekenen van loon- en prijsstijgingen of voor het vaststellen van de hoogte van een afkoopsom. Op de website van Bouwend Nederland zijn de veel gebruikte indexreeksen opgenomen. Niet alleen voor de woningbouw, maar ook voor utiliteitsbouw en gww. Denk hierbij aan indexreeksen van het CBS (woningbouw en gww), BDB (woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen, zorgcomplexen, aanleg kunstwerken, aanleg spoorwegen, aanleg wegen en woonrijp maken), maar ook de MBK-indexen (woningbouw, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen, verpleegtehuizen en meerdere gww-sectoren). En niet te vergeten natuurlijk de indexreeksen die van toepassing zijn verklaard in de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 en de Risicoregeling GWW 1995 (CROW-indexen).

….. maar waar te vinden?

De praktijk wijst uit, dat niet altijd helder is waar de bouwkostenindexen zijn te vinden. Waar kunt u  de BDB index eengezinswoningen nieuwbouw? De indexcijfers zijn voor leden te vinden in de rubriek Feiten & Cijfers op onze website. Wel eerst inloggen! Als u deze rubriek opent, ziet u aan de rechterzijde van het scherm een aantal rubrieken waaronder Kerncijfers Bouwkosten. Als u hier vervolgens op klikt verschijnen er zeven submenu’s, beginnend bij Algemene Kosten en eindigend bij GWW. Wilt u de BDB indexcijfers eengezinswoningen nieuwbouw vinden dan klikt u in het submenu op Woningbouw nieuw en vervolgens opent zich een artikel getiteld Inputindices bouwkosten woningbouw nieuwbouw. In dit artikel zijn recente indexcijfers van CBS, BDB, MBK en RWU 1991 opgenomen. Dit artikel wordt maandelijks ververst. De volledige reeksen van de maandelijkse cijfers vanaf 2012, inclusief de consumentenprijsindex (inflatie), kunt u vinden in de historische dataset (Excel-bestand). Klik hiervoor op historische dataset in de eerste alinea! De gezochte indexcijfers treft u dan aan in het (derde) werkblad BDB.


MARKT

Over de auteur

J.W. (Wim) Schreurs

Beleidsmedewerker