Ontbreken marktwerking staat grootschalige verduurzaming in de weg

Door Redactie, 09 november 2018

Ontbreken marktwerking staat grootschalige verduurzaming in de weg

Bouwend Nederland vindt het cruciaal dat het Klimaatakkoord grootschalige verduurzaming mogelijk maakt. Hiervoor is een gezonde verduurzamingsmarkt nodig. De juiste economische randvoorwaarden voor de vraag en aanbodzijde zijn echter nog onvoldoende ingevuld. Aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving is te weinig aandacht voor het stimuleren van deze marktwerking. Alleen hierdoor kunnen gebouweigenaren en aanbieders van verduurzamingsconcepten (verder) investeren in verduurzaming.

Bouwend Nederland heeft inzichtelijk gemaakt hoe de huidige en ongezonde verduurzamingsmarkt aan de vraag- en aanbodkant kan verbeteren »»».

Voor de vraagkant zijn bijvoorbeeld aantrekkelijke financieringsvormen essentieel. Er moeten voldoende voordelen zijn voor huiseigenaren om hun woning te gaan verduurzamen, zoals een korte terugverdientijd.

Aan de aanbodzijde moet voor ondernemers genoeg groeipotentie zijn zodat ze verder kunnen investeren in product- en marktontwikkeling. Daarnaast blijkt uit de aanbevelingen dat de vraag nu nog te gefragmenteerd is. Voor de broodnodige innovatie moeten echt meer prikkels komen. Voldoende en gelijksoortig volume zorgt voor opschaling tempo, meer efficiƫntie en kostenreductie.

We blijven onze aanbevelingen herhalen en onze zorgen delen aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving. Als het Klimaatakkoord geen invulling geeft aan de economische randvoorwaarden voor marktwerking, dan komt op korte termijn grootschalige verduurzaming niet van de grond!

Meer weten over het Klimaatakkoord? Ga dan naar onze themapagina www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord »


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW