Vitaal doorwerken in de Bouw & Infra. 'Regeling vierdaagse werkweek 55-plus' uitgelegd in nieuwe brochure

Door Redactie, 07 november 2018

Vitaal doorwerken in de Bouw & Infra. 'Regeling vierdaagse werkweek 55-plus' uitgelegd in nieuwe brochure

Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doowerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. We moeten allemaal langer doorwerken tot we met pensioen gaan. Dit is in onze sector een uitdaging, en dan met name voor oudere werknemers. De vierdaagse werkweek voor 55-plussers kan daarbij helpen.

In de brochure Vitaal doorwerken in de Bouw & Infra: vierdaagse werkweek 55-plus (klik hier) wordt de regeling zoals deze in de cao Bouw & Infra is opgenomen nader uitgelegd.

De werknemer die ouder is dan 55 jaar loopt vaak tegen fysieke grenzen aan. Met de regeling Vierdaagse werkweek 55-plus, kan hij met behoud zijn volledige dienstverband en salaris toch een dag minder gaan werken. Hierdoor is hij in staat om door te kunnen werken tot zijn pensioengerechtigde leeftijd. In deze brochure wordt uitgelegd hoe hij en zijn werkgever dit kunnen doen door middel van de inzet van verlofdagen.

U vindt in de brochure voorbeeldroosters, -berekeningen en een stappenplan hoe u samen met uw werknemer zijn vierdaagse werkweek kan gaan toepassen.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250

Interessante publicaties

    Vitaal doorwerken in de bouw & Infra: Vierdaagse werkweek 55+

    07 november 2018

    Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doorwerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. De vierdaagse werkweek voor 55-plussers kan daarbij helpen. In deze brochure wordt de regeling uitgelegd.

    Lees deze publicatie

    Download


Interessante hulpmiddelen