Subsidieregeling leerwerkplaatsen langere tijd behouden

Door Marieke van der Post , 08 november 2018

Subsidieregeling leerwerkplaatsen langere tijd behouden

Dinsdag 6 november is in de Tweede Kamer de motie van de VVD aangenomen, waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt verzocht de subsidieregeling praktijkleren langjarig vast te leggen. Bouwend Nederland is blij dat deze regeling hierdoor voor meerdere jaren behouden wordt. Juist in de bouw is het opleiden van leerlingen in de praktijk enorm belangrijk.

Leerlingen in de Beroeps Begeleidende Leerweg werken en leren het vak en zijn zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt enorm belangrijk. Leerlingen gaan één dag per week naar school en de overige vier dagen aan het werk bij een bedrijf waar zij worden begeleid door een leermeester, een medewerker van het bedrijf. Deze begeleiding kost het bedrijf veel tijd en daarom is er de Subsidie Praktijkleren om de extra kosten te compenseren.

Ook ná 2019 behouden

De regeling dreigde echter te vervallen. Actieve lobby door onder andere Bouwend Nederland maakte dat mede dankzij Lodewijk Asscher (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) op Prinsjesdag bekend werd dat de subsidie op praktijkleren in elk geval in 2019 nog behouden werd. De beoogde 19 miljoen euro korting op de subsidie was voorkomen, maar de toekomst bleef onzeker.

Toekomstige medewerkers doen ervaring op

“Nu deze regeling duurzaam in stand wordt gehouden, kunnen leerbedrijven blijven doorgaan met hun belangrijke bijdrage aan de maatschappij. De leerwerktrajecten die zij ter beschikking stellen, zorgen ervoor dat studenten -de toekomstige werknemers- relevante werkervaring kunnen opdoen, die hen voorbereidt op de arbeidsmarkt” aldus Marieke van de Post van Bouwend Nederland. “En in de bouw zitten we te springen om goed opgeleide mensen.”

VVD: Goed nieuws

VVD-Kamerlid Zohair El Yassini: “Het is ontzettend goed nieuws dat de subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd. Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk. Leren doe je immers het snelste en beste op de werkvloer zelf. Omdat werkgevers hier een enorme investering in doen, in geld en tijd, vindt de VVD het belangrijk om bedrijven hierin tegemoet te komen. De subsidieregeling praktijkleren is zo’n tegemoetkoming. Met dank aan ideeën uit het bedrijfsleven hebben wij ons kunnen inzetten voor het behoud van de regeling, en met succes! De regeling blijft in ieder geval bestaan tot 2023.”


ONDERWIJS EN OPLEIDING INSTROOM

Over de auteur

M.J.T.P. (Marieke) van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt